en
Neprehliadnite


Z grantu vybudovaná Letná rozprávková čitáreň

Z grantu vybudovaná Letná rozprávková čitáreň

Nadácia SPP v spolupráci so Slovenským plynárenským priemyslom vyhlásila v roku 2018 výzvu v rámci grantového programu Regióny. Účelom tohto programu bolo upevnenie vzťahov s mestami a obcami prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Mesto Nová Baňa získalo grant v hodnote 1 000 eur pre projekt: Letná rozprávková čitáreň v MŠ Nová Baňa.

Výsledkom projektu bolo vybudovanie malej oddychovej a relaxačnej zóny. V rámci aktivity finančné prostriedky boli poskytnuté na materiálne vybavenie, resp. zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovanej aktivity a uskutočnili sa tieto výstupy: vybudovanie oddychovej zóny (terasy so zábradlím), zakúpenie Tulli vakov, lavičiek, stolov, paletového sedenia, zrealizovanie opravy steny domčeka prostredníctvom náterov a farby na fasádu, ako aj do letnej čitárne boli sponzorsky darované knižné tituly. Prostredníctvom týchto položiek sa zrealizoval daný projekt, ktorý prispel k zlepšeniu sociálnej aktivity dieťaťa a naplneniu potreby sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými. Cieľom bola podpora vzťahu dieťaťa k poznávaniu a učeniu prostredníctvom oboznamovania a čítania z kníh v oddychovom relaxačnom prostrední letnej čitárne, ktorá vznikla v záhrade materskej školy – ET Kolibská, a tak sa rozšírila možnosť výchovy a vzdelávania detí predškolského veku.

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.“

 

PhDr. Lenka Šubová

projektová manažérka
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881