en
Neprehliadnite


Grantové doplnenie knižničného fondu

Grantové doplnenie knižničného fondu

Každá kniha či dokument je dôležitou kultúrnou hodnotou, ktorú si musí národ uchovať ako doklad svojej existencie, vzdelanosti a kultúrnej vyspelosti. Zámerom mesta je udržiavať pozíciu mestskej knižnice ako inštitúcie poskytujúcej kvalitné a aktuálne knižnično-informačné služby širokému okruhu verných aj nových čitateľov.

Mesto preto využilo opäť možnosť získať finančné prostriedky z grantového programu Fondu na podporu umenia, ktorý schválil a podporil prostredníctvom dotácie projekt v tomto roku pod názvom Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu mestskej knižnice sumou 3 500 eur a spolufinancovanie mesta predstavovalo sumu 500 eur. Finančné prostriedky boli použité na nákup rôznych encyklopédií, beletrie, publikácií pre deti a mládež, náučnej, odbornej i populárnej literatúry. Samotnou realizáciou projektu sme podporili nárast počtu  čitateľov a zvýšili počet výpožičiek, ktorý má v posledných rokoch stúpajúcu tendenciou.

Pre kvalitný rozvoj vedomostnej spoločnosti sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej vedy a výskumu rovnako dôležité ako informácie z regionálneho prostredia a krásna literatúra.      

„Nezáleží na tom, koľko máš kníh, ale aké sú.“ L.A. Seneca        

PhDr. Lenka Šubová, projektová manažérka

foto: Veronika Volfová

                                                          

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881