en
Neprehliadnite


Mesto za obdobie 10 rokov získalo necelých 5 mil. eur z externých zdrojov

Mesto za obdobie 10 rokov získalo necelých 5 mil. eur z externých zdrojov

Mesto Nová Baňa za obdobie 10 rokov hľadalo a využívalo možnosti a príležitosti na získanie finančných prostriedkov z externých zdrojov. Dohromady sa mestu podarilo za obdobie 10 rokov z externých zdrojov získať sumu vo výške necelých 5 mil. eur. (4 983 203,62 €).

Počas tohto obdobia mesto získalo spolu na 8 projektov nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 4 501 327,40 eur, z toho sa podieľalo zo svojich vlastných zdrojov sumou povinného spolufinancovania vo výške 229 522,07 eur a zvyšného spolufinancovania neoprávnených výdavkov z vlastných zdrojov vo výške 9 654,25 eur. Všetky projekty boli schválené v schéme 95% NFP + 5% vlastné zdroje.

Počas tohto obdobia získalo mesto dotácie na 43 žiadostí vo výške 481 876,22 eur, z toho sa podieľalo zo svojich vlastných zdrojov sumou vo výške 113 003,12 eur.

PhDr. Lenka Šubová, projektová manažérka

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800