en
Neprehliadnite


Vybudovanie školskej knižnice v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa

Vybudovanie školskej knižnice v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa

Nadácia SPP v spolupráci so Slovenským plynárenským priemyslom vyhlásila v roku 2019 výzvu v rámci grantového programu Regióny. Program bol zameraný na podporu verejnoprospešných projektov s cieľom skvalitniť život v obciach a mestách. Základná škola Jána Zemana Nová Baňa v spolupráci s mestom Nová Baňa získala grant v hodnote 1 000 eur pre projekt: Vybudovanie školskej knižnice v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa, za účelom podpory vzdelávania. 

Výsledkom projektu bolo vybudovanie nových priestorov školskej knižnice. V rámci projektu sa zrealizovala aktivita: zlúčenie žiackej knižnice I. stupňa, II. stupňa a učiteľskej knižnice, a tak sa vytvoril jeden kompaktný celok - nová školská knižnica v priestore základnej školy. Tento výsledok sme dosiahli podporou knižničnej infraštruktúry formou zakúpenia a  vybavenia spomenutého priestoru potrebnými pomôckami ako sedacie tuli vaky, rozkladacie podložky na sedenie, koberec a pracovné stoly. Výnimočnosť projektu spočívala vo vytvorení priestoru plného pohodlia a pokoja s voľným prístupom žiakov ku knižným titulom, čím sme ich motivovali k čítaniu, ktoré rozvíja ich gramotnosť. Cieľom bolo skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre všetkých žiakov, ich motivovanie k čítaniu, ktoré obohacuje a rozvíja ich slovnú zásobu, obrazotvornosť, komunikáciu, ale aj pravopis, keďže úroveň čitateľských zručností má v dnešnej dobe klesajúcu tendenciu.

 „Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream.“

Kolektív ZŠ

 

 

FOTOGALÉRIA
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800