en
Neprehliadnite


Trasa A banského náučného chodníka podporená dotáciou

Trasa A banského náučného chodníka podporená dotáciou

Turizmus je výhodným akcelerátorom rozvoja regiónov. Rozvoj turizmu zveľaďuje krajinu, prospieva k rozvoju kultúry s kultúrnosťou a v konečnom dôsledku zvyšuje životnú úroveň obyvateľov regiónu či lokality. Novobanský región patrí k zaujímavým, ale málo poznaným regiónom Slovenska. Jednou z možností, ako využiť jeho potenciál, je aj rozvoj turistiky.

V tomto roku mesto Nová Baňa podalo žiadosť na projekt s názvom Banský náučný chodník – 2. etapa „Po stopách baníckej slávy v Novej Bani,“ v ktorom chce pokračovať v odprezentovaní histórie a v zachovaní pamiatok baníctva v bývalom slobodnom kráľovskom banskom meste Nová Baňa širokej verejnosti. Projekt bol úspešný a podporený zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja sumou 4 000 Eur a bol spolufinancovaný z mestských zdrojov a zdrojov Novobanského baníckeho spolku, vrátane sponzorov a dobrovoľníkov.

V roku 2018 sa uskutočnila realizácia a otvorenie 1. etapy – „okruh B“, ktorý je zameraný na ťažbu v 18.-19. storočí v severnej časti ložiska (Vŕšky), ako aj na prezentáciu úpravníctva a banského vodohospodárskeho systému. V roku 2019 aj v rámci poskytnutej dotácie na 2. etapu – „okruh A“, ktorý reprezentuje počiatky baníctva, povrchovú a podzemnú ťažbu kvalitných rúd v stredoveku, prevažne v južnej časti novobanského ložiska (Gupňa), sa zrealizovali tieto práce: výroba a inštalácia drevených a plastových informačných tabúľ s odbornými textami s korektúrou a prekladom do anglického jazyka, vrátane výroby a inštalácie turistického značenia a polohopisného plánu. Mesto plánuje podať na rok 2020 žiadosť o dotáciu na dokončenie trasy A, ktorá bude spočívať vo zveľadení prostredia s edukačným účelom formou zabezpečenia šachtíc spojených s praktickou ukážkou rumpálu a vybudovania dreveného altánku s ilustračnými kresbami baníckej činnosti. Slávnostné otvorenie tejto trasy A je naplánované v roku 2020, súčasne je chodník vo výstavbe.

Banský náučný chodník prispeje k odprezentovaniu silnej baníckej histórie regiónu na území mesta i Banskobystrického samosprávneho kraja, zvýšeniu povedomia a záujmu o baníctvo a v neposlednom rade to bude mať dopad na efektívnejšie vzdelávanie nielen pre žiakov, ale aj samotných návštevníkov, ktorí sa dozvedia na jednom mieste veľa zaujímavých informácii a spoznajú obnovené momentálne sprístupnené banské portály v Novej Bani.  

„Tento projekt finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.“

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800