en
Neprehliadnite


Rozvoj mesta / Projekty

Zveľadenie a zatraktívnenie lokality, prezentácia významných aspektov dejín, edukácia či rozvoj športovej zdatnosti sú dobrými akcelerátormi rozvoja a správneho smerovania mesta. V roku 2019 bude mesto Nová Baňa s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja realizovať tieto dva projekty.

Čítať ďalej...


Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil v roku 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018.

Čítať ďalej...


Mesto informuje občanov, že od 25.2.2019 sa začne s realizáciou projektu formou priamej  distribúcie kompostéra do domácnosti prostredníctvom zamestnancov Technických služieb mesta Nová Baňa.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa za obdobie 10 rokov hľadalo a využívalo možnosti a príležitosti na získanie finančných prostriedkov z externých zdrojov. Dohromady sa mestu podarilo za obdobie 10 rokov z externých zdrojov získať sumu vo výške necelých 5 mil. eur. (4 983 203,62 €).

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa každý rok hľadá a využíva možnosti a príležitosti na získanie finančných prostriedkov z externých zdrojov. Aj v priebehu roka 2018, do dnešného dňa, mesto Nová Baňa podalo 12 projektov.

Čítať ďalej...


Mestu Nová Baňa sa podarilo získať maximálnu dotáciu zo štátneho rozpočtu pre rok 2018 v sume 30 000 eur, ktorá sa dala získať vo výzve Ministerstva vnútra SR. Výška povinného spolufinancovania predstavuje najmenej 5% z celkových oprávnených výdavkov. Avšak, predpokladané celkové spolufinancovanie z vlastných zdrojov pred verejným obstarávaním predstavuje sumu 27 330 eur.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800