en
Neprehliadnite


Rozvoj mesta / Projekty

Mesto Nová Baňa sa uchádzalo o finančné prostriedky vo výzve Slovenského futbalového zväzu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa vydalo publikáciu Atmosférický stroj Isaaca Pottera, ktorá mapuje kus histórie bývalého slobodného kráľovského banského mesta s jeho neodmysliteľnou súčasťou, atmosférickým strojom na šachte Althandel.

Čítať ďalej...


Jednou z príležitostí knižnice je možnosť prispieť a ovplyvniť rast kvality života obyvateľstva vytvorením podmienok pre slobodný a rovnoprávny prístup ku vysokokvalitným informáciám.

Čítať ďalej...


Ako každoročne, tak aj tento rok mesto intenzívne hľadalo a využívalo možnosti a príležitosti na získanie finančných prostriedkov z externých grantov. V priebehu roka 2017, do dnešného dňa, mesto Nová Baňa podalo žiadosť o dotáciu 19 projektov.

Čítať ďalej...


Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a partneri súťaže Nadácia SPP, SPP, akciová spoločnosť a Združenie historických miest a obcí SR vyhlásili XII. ročník celoštátnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2016.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa aj tento rok vyhlásilo súťaž o fotografiu z partnerského mesta Nin. Do súťaže sa mohli zapojiť všetci, a to zaslaním fotografie/-í z tohtoročnej návštevy Ninu do 31.10.2017. Do súťaže sa zapojili Sára Brodzianska, Maroš Novek a Sally Popracová, ktorí boli ocenení vecnými darčekmi vrátane morskej soli SOLANA NIN. Srdečne im gratulujeme!

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881