en
Neprehliadnite


Rozvoj mesta / Projekty

V roku 2016 mesto Nová Baňa cez grantový program podalo projekt s názvom „Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu“. Zo strany Fondu na podporu umenia bol schválený a podporený sumou vo výške 3 000 eur.

Čítať ďalej...


Slávnostné otvorenie

NÁUČNÉHO CHODNÍKA ZBOJNÍCKE STUDNIČKY

9. novembra 2016 o 9:30 hod. areál Tajch.

 

 

 

 

 

Čítať ďalej...


História Novobanského jarmoku sa začala písať v roku 1991. V priebehu týchto rokov sa jarmok „vypracoval“ na vyhľadávané kultúrne podujatie, ktorému sa kvalitou a kvantitou nevyrovná žiadne v širokom okolí.

Keďže celkovo ide o náročné kultúrne podujatie, mesto Nová Baňa v rámci Nadácie Slovenskej sporiteľne podalo projekt na získanie grantu s názvom NOVOBANSKÝ JARMOK.

Čítať ďalej...


Turizmus je výhodným akcelerátorom rozvoja regiónov. Rozvoj turizmu zveľaďuje krajinu, prospieva k rozvoju kultúry s kultúrnosťou a v konečnom dôsledku zvyšuje životnú úroveň obyvateľov regiónu či lokality. Novobanský región patrí k zaujímavým, ale málo poznaným regiónom Slovenska. Jednou z možností, ako využiť jeho potenciál, je aj rozvoj turistiky.

Čítať ďalej...


Materská škola Nábrežná 2, Nová Baňa úspešne ukončila projekt s názvom „Môj kamarát, bezpečne sa vráť“, ktorý bol pripravený a zrealizovaný v spolupráci s mestom Nová Baňa a Mestskou políciou Nová Baňa. Grant vo výške 850 eur získala od Nadácie Volkswagen Slovakia.

Čítať ďalej...


„Pozriem vľavo, potom vpravo, cez ulicu prejdem hravo. Po prechode pre chodcov, o chvíľu som za cestou. Pozor Zuzka, pozor Katka, pred nami je križovatka, pozri vľavo, pozri vpravo a cez cestu prejdeš hravo“.

Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásila v rámci grantového programu „Bezpečne na cestách“ v roku 2016 výzvu. Téma grantového programu pre rok 2016 bola zameraná na podporu zaujímavých, kreatívnych a inovatívnych projektov v oblasti dopravnej výchovy zameraných na realizáciu, prípadne dobudovanie dopravného ihriska s prepojením na dopravno-edukačnú aktivitu s dôrazom na pravo-ľavú orientáciu a oboznámenie sa so semaforom.

Materská škola Nábrežná 2 Nová Baňa sa ako žiadateľ do tejto výzvy zapojila.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881