en
Neprehliadnite


Rozvoj mesta / Projekty

Mesto Nová Baňa po roku opäť vyhlasuje súťaž o fotografiu z partnerského mesta Nin. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci, ktorí nám zašlú fotografiu/-e z tohtoročnej návštevy Ninu.

Čítať ďalej...


Vytvoril sa nový webový portál stolne.novabana.sk, kde nájdete informácie o štôlňach v Novej Bani.


Ďakujeme, že ste s nami hlasovali za tento projekt. Žiaľ, na základe hlasovania verejnosti vyhral v tejto výzve iný projekt. Za každý hlas ešte raz ĎAKUJEME !!!

 

 

 

 

Čítať ďalej...


Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Čítať ďalej...


Nová Baňa je aj vďaka svojej baníckej histórii a význame, ktorý v minulosti v oblasti baníctva mala, stále pozoruhodné historické mesto, snažiace sa o zachovanie a rozvíjanie baníckej tradície, hodné minimálne návštevy či hlbšieho poznávania. Práve v dňoch 19. – 21. 5. 2017 mesto usporiada 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Spoluorganizátormi podujatia sú Občianske združenie Novobanský banícky spolok a Združenie banských miest a obcí Slovenska.

Čítať ďalej...


Mesiac marec, ktorý práve plynie, máme už od školských čias v pamäti zapísaný ako mesiac knihy. Možno tento prívlastok nevnímame tak intenzívne ako kedysi, keď bolo oveľa menej možností vzdelávania a získavania informácií ako dnes, no napriek tomu má literatúra zaiste aj dnes v bežnom i študentskom živote svoje stále miesto. Miestami stretnutí s knihami nie sú len kníhkupectvá a vlastné domáce knižné zbierky, nezastupiteľné miesto majú aj knižnice.

Mesto Nová Baňa poskytuje knižnično-informačné služby prostredníctvom svojej mestskej knižnice. Knižnica buduje knižničné fondy, prostredníctvom nich sprístupňuje používateľom svojich služieb kultúrne hodnoty a informácie a takto prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich úrovne a vzdelanosti. Organizuje a zabezpečuje aj kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800