Informácie

Novobanské noviny

Novobanské noviny

Redakcia a kontakty

Vydavateľ

Mesto Nová Baňa zastúpené: Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, MBA, primátorom mesta

 

Vedúca redaktorka

Veronika Volfová

 

Redakčná rada

  • Natália Pinková
  • Katarína Štrbová
  • Mgr. Alica Bindová
  • Ing. Július Uhrecký
  • Ing. Mgr. Eliška Vallová
  • Helena Orgonášová

Adresa redakcie

Informačné centrum

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

Kontaktné údaje

Tel.: 045/678 28 81, 045/678 28 80
Fax: 045/678 28 81
E-mail: noviny@novabana.sk


Vlastnosti novín

Formát A4
Rozsah 20 strán
Náklad 1 000 ks, 3 300 ks v mesiaci december
Redakčná uzávierka 25. v mesiaci
Cena výtlačku 0,50 EUR, v mesiaci december zdarma do každej rodiny

Predplatné

Predplatné na rok 2021: 14,50 EUR (suma s poštovným, len na Slovensko)

Január až november 1,25 Eur/mesiac

December 0,75 Eur (len poštovné)


Inzercia v Novobanských novináchv mesiacoch január - november

Služba Cena
spomienka, poďakovanie bez fotografie 3,00 EUR
spomienka, poďakovanie s fotografiou 4,00 EUR
riadková občianska inzercia do 20 slov 4,50 EUR
riadková občianska inzercia nad 20 slov 0,20 EUR / slovo
plošná inzercia titulná strana 1cm2 1,80 EUR
plošná inzercia bežná strana 1cm2 0,90 EUR
3 opakovania po sebe -20% z ceny
celoročná inzercia -30% z ceny
vkladanie letákov do novín - formát A5 0,05 EUR / ks
vkladanie letákov do novín - formát A4 0,10 EUR / ks
zverejnenie reklamného článku 0,60 EUR / 1cm2

Inzercia v Novobanských novinách v mesiaci december

Služba Cena
spomienka, poďakovanie bez fotografie 3,50 EUR
spomienka, poďakovanie s fotografiou 4,50 EUR
riadková občianska inzercia do 20 slov 5,00 EUR
riadková občianska inzercia nad 20 slov 0,25 EUR / slovo
plošná inzercia titulná strana 1cm2 2,10 EUR
plošná inzercia bežná strana 1cm2 1,10 EUR
3 opakovania po sebe -20% z ceny
celoročná inzercia -30% z ceny
vkladanie letákov do novín - formát A5 0,05 EUR / ks
vkladanie letákov do novín - formát A4 0,10 EUR / ks
zverejnenie reklamného článku 0,70 EUR / 1cm2

Dokumenty

Aktuality

Výnimočný a čarovný!

6. 12. 2021
Kultúra

V predvečer príchodu sv. Mikuláša 5.12.2021 sa prostredníctvom online vysielania na kanály youtube.com deťom v úvode prihovoril pr......

Horný zberný dvor

6. 12. 2021
Nová Baňa

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú, že horný zberný dvor je od dnes 06.12.2021 dočasne pre verejnosť uzatvorený. Prosíme ob......

NAJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTORÝ NEVZNIKNE

2. 12. 2021
Oznamy

Zákon o odpadoch definuje hierarchiu odpadového hospodárstva ako záväzné poradie týchto priorít:  predchádzanie vzniku odpad......