en
Neprehliadnite


Tlačové správy

Mesto Nová Baňa prijalo pozvanie od svojho chorvátskeho partnera, mestečka Nin v Zadarskej župe, pri príležitosti osláv Dňa štátnosti. Delegácia Novej Bane v zložení primátor mesta Ján Havran, hlavná kontrolórka Eliška Vallová, poslanec mesta Zdenko Král s riaditeľkou OOCR Región GRON Žofiou Hanusovou bola v starochorvátskom meste Nin od 25. – 27. júna 2017. Hostitelia pre nás pripravili bohatý program, ktorý pozostával z kultúrneho programu s názvom Lijepom našom, z plavby loďou okolo ostrova Ugljan, z prehliadky centra Ninu a z formálnych i neformálnych rozhovorov.

Čítať ďalej...


Mesto Mimoň a jeho okolie je nádherné, čo sme zistili hneď po príchode. Ubytovali sme sa v malom penzióne Zlatá Lípa v dedinke s nevšedným názvom Noviny pod Ralskem. V piatok nás prijal starosta mesta F. Kaiser, s ktorým sme sa porozprávali o možnosti väčšej intenzity priateľských stretnutí do budúcna a o rozvoji mesta Mimoň.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa vyhlásilo súťaž o fotografiu z partnerského mesta Nin. Do súťaže sa mohli zapojiť všetci, a to zaslaním fotografie/-í z tohtoročnej návštevy Ninu do 31.10.2016.

 

 

Čítať ďalej...


Nin je najstaršie chorvátske kráľovské mesto nachádzajúce sa na malom ostrovčeku v strede plytkej lagúny v Zadarskej župe obklopenej soľnými poľami, dlhými pieskovými plážami a žije tu len 1500 obyvateľov. Centrom tohto mestečka je malý ostrovček (500 m2), ktorý je s pevninou prepojený dvomi mostmi. Mesto Nin leží na pobreží južnej časti Ninského zálivu, 17 km severne od Zadaru. Výhodná poloha a úrodné okolie mu umožnilo, aby sa v minulosti stalo mestským, kultúrnym a politickým centrom.

Čítať ďalej...


Organizácia vznikla v roku 2013 za účelom propagácie a rozvoja medzinárodných chorvátsko-česko-slovenských vzťahov.

Jej účelom je združovanie Slovákov a Čechov, ktorí žijú, pracujú a pôsobia na území Dalmácie ako aj poskytovanie podpory a pomoci v životných situáciách Slovákom, Čechom na území Dalmácie, odovzdávanie slovenskej a českej kultúry mládeži. Aktívne sa podieľame na spájaní miest a medzi týmito mestami  pomáhame nadviazať priateľské a partnerské vzťahy.

Čítať ďalej...


26. máj 2016 bol pre Novú Baňu výnimočný. Delegácia mesta Nová Baňa v zložení Mgr. Ján Havran, primátor mesta, Natália Pinková, zástupkyňa primátora, Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca oddelenia kultúry a informácií, sa spolu s poslancom mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa Gregorom Galetom zúčastnila priateľského stretnutia so zástupcami mesta Nin v Chorvátsku,

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881