en
Neprehliadnite


Nová Baňa na oslavách chorvátskeho Dňa štátnosti v Nine

Nová Baňa na oslavách chorvátskeho Dňa štátnosti v Nine

Mesto Nová Baňa prijalo pozvanie od svojho chorvátskeho partnera, mestečka Nin v Zadarskej župe, pri príležitosti osláv Dňa štátnosti. Delegácia Novej Bane v zložení primátor mesta Ján Havran, hlavná kontrolórka Eliška Vallová, poslanec mesta Zdenko Král s riaditeľkou OOCR Región GRON Žofiou Hanusovou bola v starochorvátskom meste Nin od 25. – 27. júna 2017. Hostitelia pre nás pripravili bohatý program, ktorý pozostával z kultúrneho programu s názvom Lijepom našom, z plavby loďou okolo ostrova Ugljan, z prehliadky centra Ninu a z formálnych i neformálnych rozhovorov.

Starosta mesta Nin Emil Ćurko, zástupkyňa starostu Dalija Pavlovič Peroš a vyššia poradkyňa pre kultúru Marijana Ramon napriek mnohým povinnostiam spojeným s prípravou priameho prenosu do celoštátnej televízie HRT venovali maximum času delegáciám zo Slovenska aj z Poľska. Aj napriek komplikáciám s presunom vysielania programu z nedele na pondelok kvôli nepriazni počasia si našli priestor na rozhovory, ktoré viedli najmä zástupcovia samospráv, Emil Ćurko – starosta mesta Nin, Andrzej Łozowski – starosta poľského mesta Łubowo, Ján Havran – primátor mesta Nová Baňa, aj za prítomnosti Božidara Longina, župana Zadarskej župy, a slovensko-chorvátskej tlmočníčky Moniky Sunara zo združenia Oko Jadrana. Slovenskí a chorvátski zástupcovia miest načrtli možnosti spolupráce v oblasti kultúrnej výmeny so zameraním na výmenné pobyty detí a mládeže. Zo stretnutia vzišli prvé nápady a ako sme zistili, v oboch mestách pestujú mladí lásku k hudbe, ktorá by mohla pomôcť vo vzájomnom spoznávaní sa.

Zástupcovia mesta Nin dostali pozvanie na septembrové oslavy 680. výročia prvej písomnej zmienky o meste Nová Baňa spojené s tradičným jarmokom, kde bude možnosť načrtnutia konkrétnej spolupráce.

Mgr. Žofia Hanusová,

výkonná riaditeľka OOCR Región Gron
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800