en
Neprehliadnite


Tlačové správy

Organizácia vznikla v roku 2013 za účelom propagácie a rozvoja medzinárodných chorvátsko-česko-slovenských vzťahov.

Jej účelom je združovanie Slovákov a Čechov, ktorí žijú, pracujú a pôsobia na území Dalmácie ako aj poskytovanie podpory a pomoci v životných situáciách Slovákom, Čechom na území Dalmácie, odovzdávanie slovenskej a českej kultúry mládeži. Aktívne sa podieľame na spájaní miest a medzi týmito mestami  pomáhame nadviazať priateľské a partnerské vzťahy.

Čítať ďalej...


26. máj 2016 bol pre Novú Baňu výnimočný. Delegácia mesta Nová Baňa v zložení Mgr. Ján Havran, primátor mesta, Natália Pinková, zástupkyňa primátora, Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca oddelenia kultúry a informácií, sa spolu s poslancom mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa Gregorom Galetom zúčastnila priateľského stretnutia so zástupcami mesta Nin v Chorvátsku,

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800