en
Neprehliadnite


Pohotovostné služby

Pohotovostné lekárenské služby v okrese Žarnovica

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Pohotovostné lekárenské služby sú vykonávané v mesiaci december striedavo podľa rozpisu nasledovne:

1.12.2017 Lekáreň Dr.Max Námestie slobody 4, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
2.12.2017 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa   7:30 - 11:00  
2.12.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
2.12.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
2.12.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
2.12.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica   8:00 - 17:00  
3.12.2017 Lekáreň Dr.Max Námestie slobody 4, 96801 Nová Baňa   9:00 - 12:00  
4.12.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
5.12.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
6.12.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
7.12.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
8.12.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
9.12.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica   8:00 - 17:00  
9.12.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
9.12.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
9.12.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
9.12.2017 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa   7:30 - 11:00  
10.12.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   9:00 - 12:00  
11.12.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
12.12.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
13.12.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
14.12.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
15.12.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
16.12.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica   8:00 - 17:00  
16.12.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
16.12.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
16.12.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
16.12.2017 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa   7:30 - 11:00  
17.12.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   9:00 - 12:00  
18.12.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
19.12.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
20.12.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
21.12.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
22.12.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
23.12.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica   8:00 - 17:00  
23.12.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
23.12.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
23.12.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
23.12.2017 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa   7:30 - 11:00  
24.12.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   9:00 - 12:00  
25.12.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   9:00 - 12:00  
26.12.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   9:00 - 12:00  
27.12.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
28.12.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
29.12.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
30.12.2017 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa   7:30 - 11:00  
30.12.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
30.12.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
30.12.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
30.12.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica   8:00 - 17:00  
31.12.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   9:00 - 12:00  

Rozpis bol schválený na základe návrhu regionálnej lekárnickej komory dňa 20. 11. 2017.

Kam s boľavým zubom

Pohotovostná stomatologická LSPP je zrušená od septembra 2015 v dňoch pracovného pokoja a vo sviatkoch v jednotlivých zubných ambulanciách v okrese Žarnovica.

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881