en
Neprehliadnite


Pohotovostné služby

Pohotovostné lekárenské služby v okrese Žarnovica

Pohotovostné lekárenské služby sú vykonávané v mesiaci február a marec striedavo podľa rozpisu nasledovne:

22.2.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
23.2.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
24.2.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
25.2.2017 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa +421 456856281 7:30 - 11:00  
25.2.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
25.2.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
25.2.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
26.2.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   9:00 - 12:00  
27.2.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
28.2.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
Rozpis bol schválený na základe návrhu regionálnej lekárnickej komory dňa 23. 1. 2017
 
1.3.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
2.3.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
3.3.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
4.3.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
4.3.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
4.3.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
4.3.2017 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa +421 456856281 7:30 - 11:00  
5.3.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   9:00 - 12:00  
6.3.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
7.3.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
8.3.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
9.3.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
10.3.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
11.3.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
11.3.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
11.3.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
11.3.2017 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa +421 456856281 7:30 - 11:00  
12.3.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   9:00 - 12:00  
13.3.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
14.3.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
15.3.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
16.3.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
17.3.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
18.3.2017 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa +421 456856281 7:30 - 11:00  
18.3.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
18.3.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
18.3.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
19.3.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   9:00 - 12:00  
20.3.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:30 - 16:00  
21.3.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:30 - 16:00  
22.3.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:30 - 16:00  
23.3.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:30 - 16:00  
24.3.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:30 - 16:00  
25.3.2017 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa +421 456856281 7:30 - 11:00  
25.3.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
25.3.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   7:00 - 12:00  
25.3.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
26.3.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   9:00 - 12:00  
27.3.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 17:00  
28.3.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 17:00  
29.3.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 17:00  
30.3.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 17:00  
31.3.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 17:00  
Rozpis bol schválený na základe návrhu regionálnej lekárnickej komory dňa 20.2.2017.

Kam s boľavým zubom

Pohotovostná stomatologická LSPP je zrušená od septembra 2015 v dňoch pracovného pokoja a vo sviatkoch v jednotlivých zubných ambulanciách v okrese Žarnovica.

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881