en
Neprehliadnite


Pohotovostné služby

Pohotovostné lekárenské služby

Pohotovostné lekárenské služby sú vykonávané v mesiaci marec striedavo podľa rozpisu nasledovne:

1.3.2019 Lekáreň BENU SNP 116, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
1.3.2019 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
2.3.2019 Lekáreň Archangelika SNP 2765/53, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
2.3.2019 Lekáreň BENU SNP 116, 96501 Žiar nad Hronom   8:00 - 20:00  
2.3.2019 Lekáreň ALPINIA Š. Moyzesa 75, 96501 Žiar nad Hronom   7:00 - 8:00  
3.3.2019 Lekáreň RECEPT Dolná 49/21, 96701 Kremnica   20:00 - 22:30  
3.3.2019 Lekáreň Dr.Max OC TESCO, SNP 100, 96501 Žiar nad Hronom   7:00 - 20:00  
3.3.2019 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   9:00 - 12:00  
4.3.2019 Lekáreň FLORA Dr. Jánského 478, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
4.3.2019 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:00  
5.3.2019 Lekáreň Dr.Max Sládkovičova 13, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
5.3.2019 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:00  
6.3.2019 Lekáreň NUKLEUS Sládkovičova 8, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
6.3.2019 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:00  
7.3.2019 Lekáreň Dr.Max Dolná 49/21, 96701 Kremnica   20:00 - 22:30  
7.3.2019 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:00  
8.3.2019 Lekáreň Avicena Kamenárska 158, 96601 Hliník nad Hronom   20:00 - 22:30  
8.3.2019 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:00  
9.3.2019 Lekáreň Dr.Max Sládkovičova 13, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
9.3.2019 Lekáreň BENU SNP 116, 96501 Žiar nad Hronom   8:00 - 20:00  
9.3.2019 Lekáreň ALPINIA Š. Moyzesa 75, 96501 Žiar nad Hronom   7:00 - 8:00  
10.3.2019 Lekáreň BENU SNP 116, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
10.3.2019 Lekáreň Dr.Max OC TESCO, SNP 100, 96501 Žiar nad Hronom   7:00 - 20:00  
10.3.2019 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   9:00 - 12:00  
11.3.2019 Lekáreň Dr.Max Dolná 49/21, 96701 Kremnica   20:00 - 22:30  
11.3.2019 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
12.3.2019 Lekáreň Dr.Max Sládkovičova 13, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
12.3.2019 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
13.3.2019 Lekáreň RECEPT Dolná 49/21, 96701 Kremnica   20:00 - 22:30  
13.3.2019 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
14.3.2019 Lekáreň Dr.Max Sládkovičova 13, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
14.3.2019 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
15.3.2019 Lekáreň Avicena Kamenárska 158, 96601 Hliník nad Hronom   20:00 - 22:30  
15.3.2019 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
16.3.2019 Lekáreň FLORA Dr. Jánského 478, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
16.3.2019 Lekáreň BENU SNP 116, 96501 Žiar nad Hronom   8:00 - 20:00  
16.3.2019 Lekáreň ALPINIA Š. Moyzesa 75, 96501 Žiar nad Hronom   7:00 - 8:00  
17.3.2019 Lekáreň NUKLEUS Sládkovičova 8, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
17.3.2019 Lekáreň Dr.Max OC TESCO, SNP 100, 96501 Žiar nad Hronom   7:00 - 20:00  
17.3.2019 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   9:00 - 12:00  
18.3.2019 Lekáreň Dr.Max Sládkovičova 13, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
18.3.2019 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:30 - 16:00  
19.3.2019 Lekáreň Avicena Kamenárska 158, 96601 Hliník nad Hronom   20:00 - 22:30  
19.3.2019 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:30 - 16:00  
20.3.2019 Lekáreň Dr.Max Sládkovičova 13, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
20.3.2019 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:30 - 16:00  
21.3.2019 Lekáreň NUKLEUS Sládkovičova 8, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
21.3.2019 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:30 - 16:00  
22.3.2019 Lekáreň FLORA Dr. Jánského 478, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
22.3.2019 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:30 - 16:00  
23.3.2019 Lekáreň Dr.Max Sládkovičova 13, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
23.3.2019 Lekáreň BENU SNP 116, 96501 Žiar nad Hronom   8:00 - 20:00  
23.3.2019 Lekáreň ALPINIA Š. Moyzesa 75, 96501 Žiar nad Hronom   7:00 - 8:00  
24.3.2019 Lekáreň Zuzka Dr. Janského 1529, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
24.3.2019 Lekáreň Dr.Max OC TESCO, SNP 100, 96501 Žiar nad Hronom   7:00 - 20:00  
24.3.2019 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   9:00 - 12:00  
25.3.2019 Lekáreň BENU SNP 116, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
25.3.2019 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 15:00  
26.3.2019 Lekáreň Dr.Max Sládkovičova 13, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
26.3.2019 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 15:00  
27.3.2019 Lekáreň NUKLEUS Sládkovičova 8, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
27.3.2019 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 15:00  
28.3.2019 Lekáreň RECEPT Dolná 49/21, 96701 Kremnica   20:00 - 22:30  
28.3.2019 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 15:00  
29.3.2019 Lekáreň FLORA Dr. Jánského 478, 96501 Žiar nad Hronom   20:00 - 22:30  
29.3.2019 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 15:00  
30.3.2019 Lekáreň Avicena Kamenárska 158, 96601 Hliník nad Hronom   20:00 - 22:30  
30.3.2019 Lekáreň BENU SNP 116, 96501 Žiar nad Hronom   8:00 - 20:00  
30.3.2019 Lekáreň ALPINIA Š. Moyzesa 75, 96501 Žiar nad Hronom   7:00 - 8:00  
31.3.2019 Lekáreň Dr.Max Dolná 49/21, 96701 Kremnica   20:00 - 22:30  
31.3.2019 Lekáreň Dr.Max OC TESCO, SNP 100, 96501 Žiar nad Hronom   7:00 - 20:00  
31.3.2019 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   9:00 - 12:00
 
V Sobotu /okrem sviatkov/ sú otvorené tieto lekárne v okrese Žarnovica:
Lekáreň VITAE, Námestie Slobody 9, Nová Baňa od 7,30 -11,00
Lekáreň Althea, Bystrická 54, Žarnovica od 7,45 - 11,15
Lekáreň AQUA, Dolná 247/4, Žarnovica od 8,00 - 12,00
Lekáreň VALERIANA, Nám. SNP 22, Žarnovica od 7,30 - 10,30
Lekáreň BREZNICA, Tekovská Breznica 700 od 8,00 - 17,00

Kam s boľavým zubom

Pohotovostná stomatologická LSPP je zrušená od septembra 2015 v dňoch pracovného pokoja a vo sviatkoch v jednotlivých zubných ambulanciách v okrese Žarnovica.

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881