en
Neprehliadnite


Pohotovostné služby

Pohotovostné lekárenské služby v okrese Žarnovica

Pohotovostné lekárenské služby sú vykonávané v mesiaci júl striedavo podľa rozpisu nasledovne:

1.7.2018 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   9:00 - 12:00  
2.7.2018 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
3.7.2018 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
4.7.2018 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
5.7.2018 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   9:00 - 12:00  
6.7.2018 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
7.7.2018 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
7.7.2018 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
7.7.2018 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa   7:30 - 11:00  
7.7.2018 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica   8:00 - 17:00  
7.7.2018 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
8.7.2018 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   9:00 - 12:00  
9.7.2018 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:30 - 16:00  
10.7.2018 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:30 - 16:00  
11.7.2018 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:30 - 16:00  
12.7.2018 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:30 - 16:00  
13.7.2018 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:30 - 16:00  
14.7.2018 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa   7:30 - 11:00  
14.7.2018 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
14.7.2018 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica   8:00 - 17:00  
14.7.2018 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
14.7.2018 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
15.7.2018 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   9:00 - 12:00  
16.7.2018 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 15:00  
17.7.2018 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 15:00  
18.7.2018 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 15:00  
19.7.2018 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 15:00  
20.7.2018 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 15:00  
21.7.2018 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa   7:30 - 11:00  
21.7.2018 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
21.7.2018 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
21.7.2018 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica   8:00 - 17:00  
21.7.2018 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
22.7.2018 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   9:00 - 12:00  
23.7.2018 Lekáreň Beňadik Ulička 353/3, 96653 Hronský Beňadik   8:00 - 13:00  
24.7.2018 Lekáreň Beňadik Ulička 353/3, 96653 Hronský Beňadik   8:00 - 13:00  
25.7.2018 Lekáreň Beňadik Ulička 353/3, 96653 Hronský Beňadik   8:00 - 16:00  
26.7.2018 Lekáreň Beňadik Ulička 353/3, 96653 Hronský Beňadik   8:00 - 13:00  
27.7.2018 Lekáreň Beňadik Ulička 353/3, 96653 Hronský Beňadik   8:00 - 13:00  
28.7.2018 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa   7:30 - 11:00  
28.7.2018 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
28.7.2018 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
28.7.2018 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
28.7.2018 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica   8:00 - 17:00  
29.7.2018 Lekáreň Beňadik Ulička 353/3, 96653 Hronský Beňadik   9:00 - 12:00  
30.7.2018 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica   7:30 - 15:30  
31.7.2018 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica   7:30 - 15:30  

Rozpis bol schválený na základe návrhu regionálnej lekárnickej komory dňa 12. 5. 2018.

Kam s boľavým zubom

Pohotovostná stomatologická LSPP je zrušená od septembra 2015 v dňoch pracovného pokoja a vo sviatkoch v jednotlivých zubných ambulanciách v okrese Žarnovica.

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881