en
Neprehliadnite


Pohotovostné služby

Pohotovostné lekárenské služby v okrese Žarnovica

Pohotovostné lekárenské služby sú vykonávané v mesiaci október striedavo podľa rozpisu nasledovne:
1.10.2017 Lekáreň Dr.Max Námestie slobody 4, 96801 Nová Baňa   9:00 - 12:00  
2.10.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
3.10.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
4.10.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
5.10.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
6.10.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
7.10.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica +421 0456731972 8:00 - 17:00  
7.10.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
7.10.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
7.10.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
7.10.2017 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa +421 456856281 7:30 - 11:00  
8.10.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   9:00 - 12:00  
9.10.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
10.10.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
11.10.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
12.10.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
13.10.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
14.10.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica +421 0456731972 8:00 - 17:00  
14.10.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
14.10.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
14.10.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
14.10.2017 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa +421 456856281 7:30 - 11:00  
15.10.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   9:00 - 12:00  
16.10.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
17.10.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
18.10.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
19.10.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
20.10.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
21.10.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica +421 0456731972 8:00 - 17:00  
21.10.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
21.10.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
21.10.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
21.10.2017 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa +421 456856281 7:30 - 11:00  
22.10.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   9:00 - 12:00  
23.10.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
24.10.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
25.10.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
26.10.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
27.10.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
28.10.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica +421 0456731972 8:00 - 17:00  
28.10.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
28.10.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
28.10.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
28.10.2017 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa +421 456856281 7:30 - 11:00  
29.10.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   9:00 - 12:00  
30.10.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:30 - 16:00  
31.10.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:30 - 16:00  
 
Rozpis bol schválený na základe návrhu regionálnej lekárnickej komory dňa 21. 9. 2017.

Kam s boľavým zubom

Pohotovostná stomatologická LSPP je zrušená od septembra 2015 v dňoch pracovného pokoja a vo sviatkoch v jednotlivých zubných ambulanciách v okrese Žarnovica.

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881