en
Neprehliadnite


Pohotovostné služby

 

 

Pohotovostné lekárenské služby v okrese Žarnovica

Pohotovostné lekárenské služby sú vykonávané v mesiaci máj striedavo podľa rozpisu nasledovne:
26.5.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 17:00  
27.5.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica +421 0456731972 8:00 - 17:00  
27.5.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
27.5.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
27.5.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
27.5.2017 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa +421 456856281 7:30 - 11:00  
28.5.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   9:00 - 12:00  
29.5.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica +421 0456731972 7:30 - 15:30  
30.5.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica +421 0456731972 7:30 - 15:30  
31.5.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica +421 0456731972 7:30 - 15:30  
 
Rozpis bol schválený na základe návrhu regionálnej lekárnickej komory dňa 25.4.2017.
 
Pohotovostné lekárenské služby sú vykonávané v mesiaci jún striedavo podľa rozpisu nasledovne:
1.6.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica +421 0456731972 7:30 - 15:30  
2.6.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica +421 0456731972 7:00 - 15:30  
3.6.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica +421 0456731972 8:00 - 17:00  
3.6.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
3.6.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
3.6.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
3.6.2017 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa +421 456856281 7:30 - 11:00  
4.6.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica +421 0456731972 9:00 - 12:00  
5.6.2017 Lekáreň Dr.Max Námestie slobody 4, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
6.6.2017 Lekáreň Dr.Max Námestie slobody 4, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
7.6.2017 Lekáreň Dr.Max Námestie slobody 4, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
8.6.2017 Lekáreň Dr.Max Námestie slobody 4, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
9.6.2017 Lekáreň Dr.Max Námestie slobody 4, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
10.6.2017 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa +421 456856281 7:30 - 11:00  
10.6.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
10.6.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
10.6.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
10.6.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica +421 0456731972 8:00 - 17:00  
11.6.2017 Lekáreň Dr.Max Námestie slobody 4, 96801 Nová Baňa   9:00 - 12:00  
12.6.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
13.6.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
14.6.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
15.6.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
16.6.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
17.6.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
17.6.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica +421 0456731972 8:00 - 17:00  
17.6.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
17.6.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
17.6.2017 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa +421 456856281 7:30 - 11:00  
18.6.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   9:00 - 12:00  
19.6.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
20.6.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
21.6.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
22.6.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
23.6.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   7:00 - 15:30  
24.6.2017 Lekáreň VITAE Námestie slobody 9, 96801 Nová Baňa +421 456856281 7:30 - 11:00  
24.6.2017 Lekáreň ALTHEA Bystrická 54, 96681 Žarnovica   7:45 - 11:15  
24.6.2017 Lekáreň AQUA Dolná 247/4, 96681 Žarnovica   8:00 - 12:00  
24.6.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   7:30 - 10:30  
24.6.2017 Lekáreň BREZNICA Tekovská Breznica 700, 96652 Tekovská Breznica +421 0456731972 8:00 - 17:00  
25.6.2017 Lekáreň Horná A. Kmeťa 6, 96801 Nová Baňa   9:00 - 12:00  
26.6.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
27.6.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
28.6.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
29.6.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
30.6.2017 Lekáreň VALERIANA Nám. SNP 22, 96681 Žarnovica   8:00 - 16:30  
 
Rozpis bol schválený na základe návrhu regionálnej lekárnickej komory dňa 19.5.2017.

Kam s boľavým zubom

Pohotovostná stomatologická LSPP je zrušená od septembra 2015 v dňoch pracovného pokoja a vo sviatkoch v jednotlivých zubných ambulanciách v okrese Žarnovica.

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881