Návštevník

Cena mesta je ocenenie, ktoré možno udeliť jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a právnickým osobám s trvalým pobytom v Slovenskej republike pri významných jubileách alebo výročiach. O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo

Občania, ktorým bola udelená „Cena mesta Nová Baňa“ zoradení postupne podľa rokov:

meno

rok

udelenie

Emil Manda

František Martinec

Peter Mišík

František Nižník

Zuzana Rusňáková

Rudolf Gontko

Ing. Pavel Petrech

MUDr. Jaroslav Vančo

MUDr. Rozália Vančová

Štefan Wolf

MUDr. Ľubomír Snopek


Štefan Wolf Slameníkov


Jozef Spurný


Ing. Július UhreckýJozef Blaha


MUDr. Katarína Tužinská

2022


2022


20222022


2022

za prínos a unikátnu tvorbu v oblasti literatúry


za mnohonásobné dobrovoľné darovanie krvi

za dlhoročnú záslužnú a prospešnú činnosť v zväze Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a v prospech mesta Nová Baňa  

za celoživotné dielo v oblasti pôdohospodárstva – ovocinárstva a za dlhoročnú záslužnú a prospešnú činnosť v prospech mesta Nová Baňa 

za neúnavnú a obetavú starostlivosť o pacientov a obyvateľov mesta Nová Baňa počas pandémie COVID – 19

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 2. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Beseda s Ing. Pavlom Petrechom dňa 05.03.2024

19. 2. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s  Ing. Pavlom Petrechom, riaditeľom novobanských sklární v rokoch 1978-2006 , na tému Ako sm......

OZNAM o dočasnom prerušovaní vody

15. 2. 2024
Oznamy

Vážení občania, oznamujeme vám, že Stredoslovenská distribučná, a.s. v týchto dňoch vykonáva opravy na elektrickom vedení smero......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.