Návštevník

Občania, ktorým bola udelená „Cena mesta Nová Baňa“
zoradení postupne podľa rokov: 

meno

rok

udelenie

Emil Manda

František Martinec

Peter Mišík

František Nižník

Zuzana Rusňáková

Rudolf Gontko

Ing. Pavel Petrech

MUDr. Jaroslav Vančo

MUDr. Rozália Vančová

Štefan Wolf

MUDr. Ľubomír Snopek


Štefan Wolf Slameníkov


Jozef Spurný


Ing. Július UhreckýJozef Blaha


MUDr. Katarína Tužinská

2022


2022


20222022


2022

za prínos a unikátnu tvorbu v oblasti literatúry


za mnohonásobné dobrovoľné darovanie krvi

za dlhoročnú záslužnú a prospešnú činnosť v zväze Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a v prospech mesta Nová Baňa  

za celoživotné dielo v oblasti pôdohospodárstva – ovocinárstva a za dlhoročnú záslužnú a prospešnú činnosť v prospech mesta Nová Baňa 

za neúnavnú a obetavú starostlivosť o pacientov a obyvateľov mesta Nová Baňa počas pandémie COVID – 19

Aktuality

Novobanský jarmok sa niesol v duchu remesiel, zábavy a dobrého jedla

29. 9. 2023
Nová Baňa

Novobanský jarmok sa radí medzi podujatia, na ktoré sa všetci tešíme. A aký prívlastok si zaslúži? Myslím, že mu právom patrí trad......

Osadenie spomaľovacích prahov na štátnej ceste III. triedy

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa informuje, že podľa interného predpisu č. TP 023 Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministe......

Mestská polícia Nová Baňa informuje o tel. číslach

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa oznamuje občanov, že v prípade neprítomnosti príslušníkov Mestskej polície Nová Baňa môžete v prípade po......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.