Návštevník
meno
rok
dôvod udelenia
Lill Joannes JosephusNeuschl-Faragó Jozef

Zeman Ján


Benka-Rybár Andrej


Voľanskij Jevgenij Pavlovič
Zeman Vojtech


Šlajchart Teodor


Schwarz Karol


Boča Gejza, MUDr.

18101847

1969


1969


1979
1990


1995


1995


2022, in memoriam
za návrh a zriadenie vodohospodárskeho systému v Novej Bani – stavba Tajchu a vodných jarkov na pohon banských a remeselných zariadení - úpravne rudy, kováčske hámre a pod.


zhotovenie Súsošia sv. Trojice

pri príležitosti 25. výročia SNP /zrejme za boje v okolí Novej Bane
pri príležitosti 25. výročia SNP /zrejme za boje v okolí Novej Bane

na znak vďaky a úcty za organizovanie boja proti fašizmu a aktívnu účasť v SNP ako veliteľovi brigády Za slobodu Slovanov

pri príležitosti návštevy Novej Bane


za aktívnu účasť v protifašistickom odboji počas II. svetovej vojny

za aktívnu účasť v protifašistickom odboji počas II. svetovej vojny
za zriadenie pôrodného domu /pôrodnice/1953 a za presadenie výstavby novej nemocnice s poliklinikou v Novej Bani /1956/Aktuality

Novobanský jarmok sa niesol v duchu remesiel, zábavy a dobrého jedla

29. 9. 2023
Nová Baňa

Novobanský jarmok sa radí medzi podujatia, na ktoré sa všetci tešíme. A aký prívlastok si zaslúži? Myslím, že mu právom patrí trad......

Osadenie spomaľovacích prahov na štátnej ceste III. triedy

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa informuje, že podľa interného predpisu č. TP 023 Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministe......

Mestská polícia Nová Baňa informuje o tel. číslach

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa oznamuje občanov, že v prípade neprítomnosti príslušníkov Mestskej polície Nová Baňa môžete v prípade po......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.