Návštevník

Čestné občianstvo mesta  môže mestské zastupiteľstvo udeliť fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu k mestu a jeho obyvateľom, podieľali sa na rozvoji priateľstva medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Získať ho môžu aj cudzí štátni príslušníci a v odôvodnených prípadoch môže byť udelené in memoriam. Je to najvyššie ocenenie, aké môže mesto udeliť.

meno rok dôvod udelenia
Lill Joannes JosephusNeuschl-Faragó Jozef
Zeman Ján


Benka-Rybár Andrej


Voľanskij Jevgenij Pavlovič
Zeman Vojtech


Šlajchart Teodor


Schwarz Karol


Boča Gejza, MUDr.

18101847
1969


1969


1979
1990


1995


1995


2022, in memoriam
za návrh a zriadenie vodohospodárskeho systému v Novej Bani – stavba Tajchu a vodných jarkov na pohon banských a remeselných zariadení - úpravne rudy, kováčske hámre a pod.

zhotovenie Súsošia sv. Trojice
pri príležitosti 25. výročia SNP /zrejme za boje v okolí Novej Bane
pri príležitosti 25. výročia SNP /zrejme za boje v okolí Novej Bane
na znak vďaky a úcty za organizovanie boja proti fašizmu a aktívnu účasť v SNP ako veliteľovi brigády Za slobodu Slovanov
pri príležitosti návštevy Novej Bane


za aktívnu účasť v protifašistickom odboji počas II. svetovej vojny
za aktívnu účasť v protifašistickom odboji počas II. svetovej vojny
za zriadenie pôrodného domu /pôrodnice/1953 a za presadenie výstavby novej nemocnice s poliklinikou v Novej Bani /1956/Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 2. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Beseda s Ing. Pavlom Petrechom dňa 05.03.2024

19. 2. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s  Ing. Pavlom Petrechom, riaditeľom novobanských sklární v rokoch 1978-2006 , na tému Ako sm......

OZNAM o dočasnom prerušovaní vody

15. 2. 2024
Oznamy

Vážení občania, oznamujeme vám, že Stredoslovenská distribučná, a.s. v týchto dňoch vykonáva opravy na elektrickom vedení smero......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.