Návštevník

 
Priezvisko a meno, (rodená)
Grígelová, Ružena, MUDr., CSc., (rod. Lipková)
Miesto a dátum narodenia
 Nová Baňa, 7. august 1927
Miesto a dátum úmrtia
 Bratislava, 24. december 1977
Manžel / manželka
doc. Ing. Ján Grígel, CSc. (1926 – 2012), ktorý neskôr pôsobil ako vedúci Oddelenia vedy a techniky Úradu vlády SSR
Deti
 Ing. arch. Jana, vyd. Králiková
Rodičia
Karol Lipka  - daňový úradník
Lipková Gizela, rod. Mydlárová
Vzdelanie Po vychodení ľudovej školy v rodisku a vyštudovaní gymnázia v Zlatých Moravciach (1938 – 1946) nastúpila na štúdium všeobecného lekárstva na Lekársku fakultu Slovenskej univerzity (od roku 1954 opäť Univerzita Komenského) v Bratislave, kde promovala v roku 1951.
Profesná dráha a pracovné pôsobenie Hneď po promócii nastúpila do práce na mikrobiologické oddelenie Štátneho zdravotného ústavu v Bratislave, kde sa robili všetky rutinné mikrobiologické vyšetrenia pre všetky zdravotnícke zariadenia Bratislavy. V januári 1953 sa tento ústav rozčlenil na viacero samostatných ustanovizní a Grígelová bola vymenovaná za vedúcu ústavu klinickej mikrobiologickej diagnostiky, ktorý podliehal najskôr fakultnej nemocnici, potom detskej fakultnej nemocnici. Vo februári 1957 odišla pracovať na Ústav tuberkulózy, ktorý viedol Jozef Markovič. Na tomto pracovisku sa venovala výlučne mikrobiológii tuberkulózy. V roku 1962 získala členstvo v Komunistickej strane Československa a po obhajobe kandidátskej dizertačnej práce Etiologický význam mycobacterium bovis u ochorení ľudí v roku 1967 dosiahla vedeckú hodnosť kandidátky vied. V roku 1967 bol Ústav tuberkulózy pričlenený k Výskumnému ústavu epidemiológie a mikrobiológie a pretransformovaný na jeden z odborov, ktorého vedúcou sa stala Grígelová.

V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti sa jej záujem sústredil najprv na mikrobiológiu ženskej genitálnej tuberkulózy, potom na tuberkulózu lymfatického systému, na výskum mycobacterium bovis u ľudí, na etiogenetický význam atypických mykobaktérií pre človeka a na hodnotenie rôznych metodík diferenciácie rôznych mykobaktérií. Podarilo sa jej podať mikrobiologický dôkaz urogenitálnej tuberkulózy z menštruačnej krvi, potom diagnostiku a typizáciu mykobaktéria z tonzilí, adenoidov a lymfatických uzlín. Svoje obzory si rozšírila na študijných pobytoch vo Forschungsinstitut Borstel v západnom Nemecku, v Instytute gruźlicy vo Varšave, v Centrálnom výskumnom ústave tuberkulózy v Moskve a v Mestskom výskumnom ústave tuberkulózy v Leningrade. Ako spoluriešiteľka sa spolu s klinikmi podieľala na dlhodobej bakteriologickej štúdii tuberkulózy vo vybranej oblasti a spolu s nimi upozornila na epidemiologický význam bovinného mykobaktéria v detskej populácii a na dôležitosť boja proti bovinnej tuberkulóze chovov hovädzieho dobytka. Pôsobila ako vedúca referenčného laboratória pre tuberkulózu a iné mykobakteriálne infekcie pre Slovensko, sledovala, vyhodnocovala a metodicky viedla bakteriologickú depistáž slovenských terénnych laboratórií. Bola členkou poradného zboru pre tuberkulózu a respiračné ochorenia pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky (SSR), členkou hlavnej odbornej komisie štátneho i rezortného výskumu pre nákazy dýchacích ciest a tuberkulózu, ako aj členkou komisie pre imunológiu a mikrobiológiu tuberkulózy pri Československej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti.
Záujmy, záľuby
Ocenenia, uznania
zaslúžilá lekárka
Iné

Význam:
2 - celoslovenský
Vzťah k Novej Bani:
1 - Rodák z Novej Bane
Zaradenie: 2 – zdravotníctvo

Aktuality

Informácia o výluke Hronský Beňadik – Nová Baňa od 09. júna - do 11.decembra 2024

24. 5. 2024
Oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. informuje cestujúcich o výluke na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica. ......

Pracovné stretnutie na pôde Ministerstva cestovného ruchu a športu SR

23. 5. 2024
Oznamy

Dňa 22. mája 2024 štátny tajomník Ministerstva športu a cestovného ruchu SR Ján Krišanda a štátny tajomník Ministerstva kultúry SR......

Región GRON - vychádzka po Banskom náučnom chodníku

23. 5. 2024
Nová Baňa Oznamy

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vás pozýva na komentovanú vychádzku po Banskom náučnom chodníku v Novej Bani, kt......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.