Návštevník

Priezvisko a meno, (rodená)
Holý Karol, doc., RNDr., CSc.
Miesto a dátum narodenia
Nová Baňa, 20.10.1947
Miesto a dátum úmrtia
Bratislava, 14.11.2023
Manžel / manželka
Holá Oľga, rod. Slabihoudová, doc., RNDr., CSc.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, vysokoškolský pedagóg na dôchodku
Deti
Klementová Dagmar, rod. Holá, Ing., Ministerstvo hospodárstva SR, hlavný štátny radca
Zimanová Karla, rod. Holá, PaedDr., PhD., SAIA, n.o., deputy director
Rodičia
Holý Metod
Holá Anna, rod. Suchá
Vzdelanie Po ukončení  štúdia na SVŠ v Novej Bani vyštudoval jadrovú fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1971 nepretržite pracuje na Katedre jadrovej fyziky (najprv PF UK, teraz FMFI UK) postupne ako vedecký pracovník, odborný asistent, docent a funkčný profesor. Absolvoval pracovnú stáž na Birminghamskej univerzite v Anglicku  a viacero krátkodobých pracovných pobytov v SÚJV Dubna, Rusko.
Profesná dráha a pracovné pôsobenie V rokoch 2002-2004 bol vedúcim Katedry jadrovej fyziky FMFI UK a v rokoch 2004- 2010 bol vedúcim Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK v Bratislave.

V odbornej činnosti sa venoval vývoju detekčných zariadení a systémov pre monitorovanie rádionuklidov a výskumu vzácnych jadrových reakcií indukovaných neutrónmi. Od roku 1990 sa zaoberá štúdiom variácií rádionuklidov v prírodných prostrediach. Založil radónovú školu na Slovensku. Spolupodieľal sa na riešení viacerých medzinárodných projektov s krajinami V4, IAEA Viedeň, SÚJV Dubna a ďalšími. Je členom NEMO/SuperNEMO medzinárodnej vedeckej kolaborácie pre výskum neutrín. Podieľal sa na príprave projektov: Centra fyziky ťažkých iónov UK v Bratislave (1986-1989), Cyklotrónového centra SR (od roku 1994) a Centra excelencie fyziky komplexných systémov na FMFI UK (od roku 2009). Jeho vedecké výsledky boli publikované vo viac ako 440 vedeckých článkoch a odborných štúdiách, ktoré boli citované vo viac ako 400 zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch.

V pedagogickej oblasti prednáša hlavne pre študijné programy: jadrová a subjadrová fyzika a obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika. Bol vedúcim viac ako 40 diplomových, resp. bakalárskych prác. Pod jeho vedením obhájilo dizertačné práce 8 doktorandov. Je spoluautorom dvoch vysokoškolských učebníc.

Bol garantom magisterského študijného programu jadrová a subjadrová fyzika (2002-2008), bakalárskeho študijného programu obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika a spolu-garantom doktorandského študijného programu environmentálna fyzika, kde bol tiež predsedom odborovej komisie. Bol predsedom komisií pre štátne záverečné skúšky, rigorózne skúšky a obhajoby dizertačných prác z viacerých odborov fyziky.
Záujmy, záľuby záhrada, veda, história
Ocenenia, uznania
Zlatá medaila Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave,
Strieborná medaila Univerzity Komenského v Bratislave,
Pamätná medaila Univerzity Komenského v Bratislave,
Čestný člen Slovenskej fyzikálnej spoločnosti,
Čestné uznanie Slovenskej nukleárnej spoločnosti,
Medaila k 125 rokov metrickej konvencie
a ďalšie.
Iné
Päť rokov bol členom výboru Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a od roku 2004 je členom rozšíreného výboru Slovenskej nukleárnej spoločnosti.

Svojho času sa stalo toto: Plahočiac sa hore novobanským grúňom odrazu kdesi zboku začujem:

„ Ahoj Marian“.

Kuknem, a vidím: sedliačisko ako vyšitý - klobúk, károvaná košeľa, montérky, kosa. Je na senách. Odpoviem:

„Ahoj, ale prepáč, kto si?

„Som ten a ten a som šéfom jednej katedry na Komenského univerzite v Bratislave.“

V tom momente mi došli dve veci

  • Je úžasné, že človek v jeho postavení príde na rodnú hrudu, nehanbí sa chytiť kosu a pomôcť. Znamenať to môže len jedno – ten človek je tu doma, tu sú jeho korene.
  • Ide o skoro spolužiaka, nevideli sme sa viac ako 50 rokov. Za tú dobu nič o sebe nevieme, tak ako o ňom, okrem najbližších, nikto v jeho v jeho rodisku nič nevie.
  • Ale mal by, pretože na jeho životné dielo je právom hrdý on, ale to nestačí, malo byť na neho hrdé aj jeho rodisko. Musí však o ňom vedieť.

Tak vznikol nápad na zriadenie portálu mesta, ktorý dostal názov „Osobnosti Novej Bane“, /https://www.novabana.sk/navstevnik/osobnosti-novej-bane/.

Tým „sedliakom“ bol doc. RNDr. Karol Hollý, CSc.

Toto doplnil po jeho skone MUDr. Marian Boča
Význam:
3 - viac ako slovenský
Vzťah k Novej Bani:
1 - Rodák z Novej Bane
Zaradenie: 1 – Veda a technika
Iné: Vysoké školstvo

Aktuality

Pozývame vás do Radničného parku v Novej Bani

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vianočná Nová Baňa, Príde k nám Mikuláš, benefičné podujatie MY A NAŠE MESTO, ale aj uvedenie knihy do života Zlatý rak z Königsbe......

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku Každým dňom sme bližšie k Vianociam, najkrajším sviatkom v roku. Strávime ich......

Mikuláš v ZPS ÚSMEV

6. 12. 2023
Oznamy

Tak ako každý rok, aj tento rok do nášho Zariadenia pre seniorov ÚSMEV zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Našich blízkych priš...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.