Návštevník

Priezvisko a meno, (rodená)
Jezberová Michaela, rodená Snopková, MUDr., PhD.,  

Miesto a dátum narodenia
15.8.1971, Nová Baňa
Miesto a dátum úmrtia

Manžel / manželka

Deti
Hana Jezberová, 2001
Ivan Jezbera, 2003
Rodičia
MUDr. Anna Snopková, rodená Buzová
MUDr. Ľubomír Snopek .
Vzdelanie 1985 – 1989 - Gymnázium Nová Baňa
1989 – 1995 – Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
1998, 2008 - špecializácia - atestácia rádiodiagnostika I. a II. stupňa, SZU Bratislava 2015 – 2021 – PhD., doktorandské štúdium LF UK Bratislava, odbor röntgenológia a rádiológia


Profesná dráha a pracovné pôsobenie 1995 - 1996, lekár NÚTaRCH Rádiodiagnostická klinika, Podunajské Biskupice - Bratislava 1998 – 1999, externý asistent LF UK – pregraduálne vzdelávanie, rádiológia 1996 - 2011, rádiológ, Rádiodiagnostická klinika, Nemocnica ak. L. Dérera, UNB Bratislava 2007 - 2011, rádiológ, pracovisko magnetickej rezonancie Dr. Magnet, s.r.o., Ružinov - Bratislava 2012 – doteraz, vedúci lekár pracoviska magnetickej rezonancie Dr. Magnet, s.r.o., Kramáre Bratislava Odborné stáže: 2014, 2015 Rádiologická klinika AKH Viedeň, FN Motol Praha; Špecializujem sa na zobrazovacie metódy magnetická rezonancia (MR) a počítačová tomografia (CT). Dominantnou oblasťou práce, záujmu a rozvoja sú neurorádiológia a brušno-panvové zobrazovanie. Fokusujem sa na ochorenia nervového systému dospelých a detí, s využitím pokročilých inovatívnych metód (perfúzia, spektroskopia, traktografia a funkčné MR mozgu), ktoré pomáhajú nielen zobraziť patológiu, ale ju aj najpresnejším spôsobom charakterizovať a usmerniť liečbu pacienta. Ide o procesy nádorové, zápalovo-demyelinizačné, infekčné, vývojové, neurodegeneratívne. Som priekopníčkou MR zobrazovania chorobných stavov tehotnej ženy a plodu na Slovensku. V rámci brušnej diagnostiky sa zameriavam na ochorenia tráviaceho traktu, čriev, pečene, pankreasu aj obličiek. V panvovej oblasti som skúseným diagnostikom ženských ochorení (endometrióza, nádory a vývojové anomálie) a ochorení prostaty, močového mechúra. Propagujem a uvádzam do praxe inovatívne medicínske metódy a využitie umelej inteligencie v rámci analýzy rádiologického obrazu. Podieľam sa na vzdelávaní rádiológov v rámci aktivít Slovenskej rádiologickej spoločnosti, na multidisciplinárnom vzdelávaní a spolupráci v oblasti neurológie, neurochirurgie, gynekológie, gastroenterológie, urológie, chirurgie. Odborné spoločnosti: Som aktívnym členom Slovenskej rádiologickej spoločnosti SRS pri SLS, predsedom sekcie Neurorádiológia, členom výboru sekcie Sclerosis multiplex, Česká rádiologická spoločnosť ČRS JEP Slovenská neurologická spoločnosť SNeS Slovenská gastroenterologická spoločnosť SGS Európska rádiologická spoločnosť ESR Európska spoločnosť pre neurorádiológiu ESNR
Záujmy, záľuby rodina, práca v záhrade, kvety pobyt v prírode - lyžovanie, turistika, bicyklovanie cestovanie v rámci Slovenska aj celého sveta krásy umenia - hudba, tanec, divadlo, literatúra, maľba
Ocenenia, uznania

Iné
Narodila som sa a vyrastala v malebnom mestečku Nová Baňa, obklopenom čarovným prírodným prostredím. V súčasnosti málo chvíľ trávim v rodnom meste, moje srdce patrí tomuto prostrediu, milým  ľuďom, kamarátom, nezabudnuteľným spomienkam. Som hrdá a vďačná rodáčka. Moji rodičia mi dali do vienka lásku, rodinnú súdržnosť a spolupatričnosť, viedli ma k zodpovednosti a úcte k sebe a druhým, svedomitosti, pracovitosti, vzťahu k umeniu a prírode. Boli mi oporou celý život. Podporili ma vo vzdelávaní, umožnili mi pekný a dobrý život. V duchu týchto hodnôt vediem moje deti, snažím sa slušne žiť, pomáhať ľuďskou empatiou, svedomitou a vysokoodbornou prácou. Som poctená, že som bola navrhnutá za osobnosť mesta, veľmi si to vážim a s pokorou prijímam.
Význam:
celoslovenský
Vzťah k Novej Bani:
rodák z Novej Bane
Zaradenie: zdravotníctvo

Aktuality

Týždeň športu pre všetkých už čoskoro!

12. 6. 2024
Nová Baňa

Mesto Nová Baňa organizuje v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami Týždeň športu pre všetkých. V porad......

Pozor výluka na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica! Na viacerých linkách dochádza od 09. júna - do 11. decembra 2024 k zmenám.

12. 6. 2024
Oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. informuje cestujúcich o výluke na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica. ......

Stále sa môžete zapojiť do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024!

12. 6. 2024
Oznamy

Využi zvyšné júnové dni a zapoj sa do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024! ...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.