Návštevník

Priezvisko a meno, (rodená)
Pacalaj Milan, Ing.
Miesto a dátum narodenia
Malá Lehota, 18.4.1946
Miesto a dátum úmrtia

Manžel / manželka
Valéria Pacalajová, rod. Kozáková
Deti
Mgr. Janka Šutková, rod. Pacalajová
Paedr. Tatiana Polcová, rod. Pacalajová
Rodičia
Štefan Pacalaj
Mária Pacalajová, rod. Zimermanová
Vzdelanie ZDŠ Malá Lehota
SVŠ Nová Baňa
nadstavba pri ČSD - SVD Bratislava
VŠE Bratislava, Fakulta ekonomiky a riadenia

výrobných odvetví
VŠE, UK - Právnická fakulta a MF SR - Postgraduálne štúdium - Financie a finančné právo
Profesná dráha a pracovné pôsobenie 1965 - 1969  ČSD - železničná stanica Nová Baňa a Žiar nad Hronom, výpravca vlakov
1970 - 1975 SZTS Nová Baňa, vedúci železničnej dopravy, správca žel. vlečky v závode SZTS
1975 - 1979 SZTS Nová Baňa, predseda ZV ROH
1975 - 1980 rovnako predseda TJ a FO Slovan Nová Baňa
1980 - 1981 Okresná odborová rada Žiar nad Hronom, vedúci organizačno - ekonomického oddelenia
1982 - 1991 ONV Žiar nad Hronom, podpredseda VĽK
1983 - 1990 predseda ZV ROH pri ONV Žiar nad Hronom
1991 - 1995 Obvodný úrad Žarnovica, zástupca prednostu úradu a vedúci právneho oddelenia
1996 - 1999 Okresný úrad Žarnovica, pracovisko
Nová Baňa, vedúci úseku katastra nehnuteľností (spoločný odbor poľnohospodárstva, veterinárnej správy a katastra nehnuteľností)
2000 - 2004 Ministerstvo financií SR Bratislava, odbor finančnej kontroly, štátny radca (odd. cenovej kontroly)
2005 - 2008 Ministerstvo dopravy SR, odbor kontroly, štátny radca (odd. kontroly EU fondov)
2000 - 2005 predseda Ústrednej kontrolnej komisie Sociálno-demokratickej strany Slovenska
od r. 2009 dôchodca
Záujmy, záľuby literatúra faktu, práca v záhrade, rodina, stretnutie s priateľmi, spev
---------------------------------------
Doplnenie k bodu 1975 - 1980, predseda FO a predseda TJ Slovan Nová Baňa:
v tomto období bol vypracovaný ,,Štatút TJ Slovan Nová Baňa," dopnil sa názov na ,,TJ SLOVAN - SZTS a ZDRUŽENÉ ZÁVODY Nová Baňa, ktorý
podpísali aj riaditelia týchto organizácii. Jednotlivé
druhy športov boli dané pod patronát nasledovných
organizácií: SZTS - futbal, Kveta - basketbal,
Geologický prieskum - stolný tenis, Gymnázium -
volejbal a šach, Štátny majetok - športová streľba.
V rokoch 1971 - 1975 hralo mužstvo dospelých 2.
triedu okresnej futbalovej súťaže Žiar nad Hronom.
Futbalový oddiel v rokoch 1975 a 1980 mal 3 súťažné družstvá - dospelých, starších a mladších dorastencov. Mužstvo dospelých hralo v 2. triede okresnej súťaže v Žiari nad Hronom. V roku 1978 postúpilo do 1. B. triedy krajskej súťaže Stredoslovenského kraja a v roku 1979 postúpilo do 1. A triedy Stredoslovenského kraja. V tomto období sme každoročne organizovali futbalový turnaj ,,Memoriál Štefana Holého." Jedenkrát sme usporiadali futbalový
turnaj ,,Sklárskych závodov zo Slovenska." Zápasy v 1. A triede Stredoslovenského kraja prilákali nielen viac divákov, ale aj prvoligové mužstvá, s ktorými sme odohrali na našom ihrisku v Novej Bani priateľské stretnutia. Boli to DAC Dunajská Streda, Bekescaba MĽR a v roku 1988 priateľský zápas Dukla Banská Bystrica - Dynamo Berlín NDR, rovnako odohraný v Novej Bani. Tento úspešný vzostup novobanského futbalu sa mohol uskutočniť v toto období len za obetavej a neplatenej práce ďalších zanietených funkcionárov FO a TJ, ako boli bratia Ivan a Peter Korbeľovci, Ing. Milan Jakabšic, Ing. Ladislav Šanta, Ing. Stanislav Katina, Jozef Foťko, Ľudovít Tomčány, Ján Ohlas a ďalší. Toto obdobie, ktoré bolo jedno z najlepších a najúspešnejších v histórii novobanského futbalu, sa ani len jednou vetou nespomenulo v brožúre "100 rokov futbalu v Novej Bani," vydanej v roku 2012.
-------------------------------------------------------------------------
Doplnenie k bodu 1983 - 1990, predseda ZV ROH pri ONV Žiar nad Hronom:
Ako predseda ZV ROH som sa týždenne zúčastňoval zasadnutia vedenia ONV.
ZV ROH pri ONV v tomto období uzatvoril zmluvu
s Odborovou organizáciou magistrátu Berlín, kde sme vybavili opakované rekreácie do NDR, resp. do rekreačného zariadenia magistrátu Kagel približne 30 km od Berlína. 40 zamestnancov ONV a NV v okrese Žiar nad Hronom mohlo využiť 14-dňový pobyt. Rovnako sme každoročne odrekreovali 80 žiakov v medzinárodnom pionierskom tábore Milense pri Berlíne (21-dňové pobyty). Recipročne sme každoročne umožnili rekreáciu na Slovensku 40 zamestnancom magistrátu Berlín a 80 pionierom z Berlína. Rekreovali sa v Rekreačnom zariadení ZV ROH pri ONV v Liptovskej Porubke. Tento areál sa počas školského roka vyžíval ako škola v prírode pre žiakov okresu Žiar nad Hronom. Druhú zmluvu som pomáhal uzatvoriť so ZV ROH pri Ministerstve vnútra SR, čím sme sprístupnili rekreačné zariadenie MV SR na Duchonke pre 40 osôb na 14-dňových pobytoch. Recipročne sme umožnili rekreácie pre 40 osôb v Litovskej Porubke na zimných lyžovačkách v 14-dňových turnusoch.
Ocenenia, uznania
1985 - Čestný odznak VLÁDY ČSSR A ÚRO
1989 - Čestný strieborný odznak ROH
(udelené ÚRO)
2005 - Diplom pri príležitosti 100. výročia založenia Slovenskej sociálno-demokratickej strany za významnú prácu v prospech sociálnej demokracie na Slovensku (udelené predsedom Smer - SD)
2012 - Pamätný diplom pri 100. výročí futbalu v Novej Bani za vykonanú funkcionársku činnosť a jej prínos pre rozvoj futbalu v Novej Bani
(udelené primátorom mesta a predsedom klubu)
Iné
Doplnenie k bodu profesná dráha 1970 - 1975:
V tomto obdocí nebola v našej republike žiadna kamiónová doprava, všetko sa prepravovalo iba po železnici. Izolačné výrobky z novovybudovaného závodu sa nakladali na autá, ktoré tovar odviezli na železničnú stanicu, kde sa preložili do vagónov a po železnici sa dopravili k odberateľom po celej ČSSR, aj do zahraničia. V novom závode bola vybudovaná železničná vlečka, no táto bola mimo prevádzky. V roku 1970 som stál pri realizácii technickej prípravy - zakúpenie rušňa (lokotraktora), personálne zabezpečenie - zácvik a štátne skúšky rušňovodičov na SVD v Bratislave, zácvik posunovačov, vypracovanie Železničného vlečkového poriadku závodu SZTS Nová Baňa a jeho schválenie na ČSD PO Zvolen a zabezpečenie ďalších prác vyplývajúcich z tohto poriadku.
2. mája 1970 bola začatá nepretržitá prevádzka na tejto vlečke. Denne sa nakladalo 20 až 40 vagónov výrobkov a 5 až 10 vagónov surovín na vykládku potrebných na výrobu.
--------------
Doplnenie k bodu Profesná dráha 1976 - 1980:
V tomto období sa ZV ROH pod mojím vedením podarilo vybaviť a zariadiť:
1) závodné detské jasle a materskú škôlku, a to prerobením časti budovy, ktorá bola postavená ako
zariadenie staveniska pri výstavbe nového závodu. Z časti závodná jedáleň a z časti slobodáreň sa vytvorili závodné DJ a MŠ. Prevádzku DJ a MŠ schválil okresný hygienik, odbor školstva ONV, odbor zdravotníctva ONV a riaditeľ OÚNZ Žiar nad Hronom;

2) Zriadenie rekreačného strediska pre zamestnancov SZTS v Štúrove ako začínajúceho termálneho kúpaliska s termálnou vodou, a to zakúpením schátralej budovy rodinného domu a priľahlého pozemku, ktorý sme zrekonštruovali. V tomto areáli sme pristavili a vybavili aj ubytacie unimobunky, kde sa odrekreovalo mnoho zamestnancov SZTS v týždenných turnusoch so svojimi rodinnými príslušníkmi počas letnej sezóny.
Tieto obidve sociálne zariadenia sa mohli uskutočniť len za dobrej spolupráce a plnej podpory vedenia SZTS v Novej Bani počas riaditeľovania pánov Milana Staroňa a Ing. Pavla Petrecha. Patrí im poďakovanie za rozvoj sociálnych istôt pre zamestnancov podniku.
Význam:
2 - celoslovenský
Vzťah k Novej Bani:
2 – pôsobil alebo pôsobí v Novej Bani
Zaradenie: 12- iné

Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

28. 5. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Zabavte sa s nami 2024

28. 5. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Celodenné kultúrno-športovo-zábavné podujatie sa uskutočnilo 25. mája vďaka spojeniu Knauf Insulation, s. r. o. s mestom Nová Baňa......

Beseda s MUDr. Ľubomírom Snopekom

27. 5. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s MUDr. Ľubomírom Snopekom, stomatológom, na tému Stomatológia v minulosti a v súčas......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.