Návštevník

Priezvisko a meno, (rodená)
Tarkovich József
Miesto a dátum narodenia
Nová Baňa, 27.09.1841
Miesto a dátum úmrtia
Budapešť, 01.05.1924
Manžel / manželka
slobodný
Deti
bezdetný
Rodičia
Tarkovich József (novobanský notár a neskôr richtár)
Honorata, rod. Vagenhoffer
Vzdelanie Štátna ľudová škola v Novej Bani
Katolícke gymnázium v Banskej Štiavnici (1850-1858)
Právo na univerzite v Budapešti (1858-1862)
Diplom z verejného a finančného práva (1864)
Profesná dráha a pracovné pôsobenie 1864 Budapešť - advokátska prax
1865 Budapešť - stenotypista Uhorského krajinského snemu
1867 Viedeň - ministerský koncipista u ministra financií rakúsko-uhorskej vlády grófa Melchiora Lónyayho
1868 Viedeň - ministerský tajomník ministra financií
1870 Viedeň - ministerský radca
1871 Budapešť - odborný štátny radca uhorského ministerského predsedu
1873 Budapešť - aj stály zapisovateľ ministerskej rady
1875 - 1905 Budapešť - počas viacerých vlád vedúci kancelárie ministerského predsedu, štátny tajomník 1897 získal od cisára hodnosť tajného radcu
1898 - 1902 predseda Stálej komisie pre výstavbu budovy Uhorského parlamentu v Budapešti
1905 panovníkom vymenovaný za doživotného člena hornej snemovne Uhorského krajinského snemu, kde pôsobil ako člen hospodárskeho výboru a správneho disciplinárneho súdu
1905 vymenovaný aj za viceguvernéra Rakúsko-uhorskej banky.


Záujmy, záľuby Žil pomerne samotárskym a utiahnutým spôsobom života, neustále sa vzdelával. Vážil si históriu a tradície, bol riadnym členom Krajinskej umelecko-remeselnej spoločnosti. Podporoval nadaných študentov. Podporoval tiež jazykovedca a kodifikátora spisovnej slovenčiny Samuela Czambela. Ako jeho priamy nadriadený mu umožňoval kariérny postup a tiež dostatok príležitostí a voľna na jeho jazykovedné výskumy.
Ocenenia, uznania
1878 - Rytiersky kríž Cisárskeho rádu Leopoldovho
1889 - Civilný vysoký rád sv. Štefana
1901 - Perzský rád slnka a leva 1. triedy
1903 - Veľký kríž Rádu Františka Jozefa, udeľovaný za občianske zásluhy o štát a panovnícky dom
Iné
Zdroje:
Államtitkár - változás a miniszterelnökségen, In: Vasárnapi újság, č. 37, roč. 52, s.586-7, Budapest 1905;
Boček, Ferdinand: Paberky z archívu mesta Novej Bane, rukopis z pozostalosti v knižnici Pohronského múzea v Novej Bani, nedatované;
Borovszky, Samu, red.: Magyarország vármegyéi és városai. Bars vármegye, Budapest 1903;
Gergely, András, red.: 19. századi magyar történelem, 1790-1918, Budapest, Korona Kiadó, 1998. ISBN 963 903 65 95;
Hajdicsné Varga, Katalin: Parlamentsstenographie in Ungarn, Acta Scientiarum Socialium, 33, Kaposvár 2011, s. 113-124;
"Slovakia, Church and Synagogue Books, 1592-1910," index and images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-23396-28546-44?cc=1554443&wc=9P3Y-RM6:107654301,163323601,163323602,163327301: accessed 9 April 2015), Roman Catholic (Rímsko-katolícká cirkev) > Žarnovica > Nová Baňa > Baptisms (Krsty) 1808-1843 > image 388 of 414; state regional archives, Slovakia;
"Hungary, Civil Registration, 1801-1980," index and images, FamilySearch (https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-12349-281531-64?cc=1452460&wc=92QL-16D:40678301,42189901,1077301601: accessed 15 May 2015), Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun > Budapest (I. Kerület) > Deaths (Halottak) 1924 (feb) > image 85 of 317; Város Levéltár, Magyarország (City Archives, Hungary);
Kitüntetések a miniszterelnökségnél és a belügyminiszteriumban, In: Vasárnapi újság z 21. júna 1903, č. 25, s. 410;
Kolektív: A Magyar Országgyülés. A Főrendiház és Képviselőház tagjainak életrajzi adatai, Budapest 1906, s. 21 (Almanach krajinského snemu);
Lengyel László - Vidor Gyula, szerk.: Magyar országgyülési almanach. Ötszáz magyar élet 1931-1936, Budapest, 1931, s. 168-175;
Sisa, József: The One Houndred Year Old Parliament House, an Exhibition of the Hungarian National Assembly on the Occasion of the 100th Anniversary of the Opening of the Parliament House (October - November 2002), Budapest 2002, ISBN 963 204 327 8
Végváry, F., Zimmer, F. red: Sturm - féle; Országgyülési almanach 1910-1915. Rövid életrajzi adatok az Országgyülés tagjairól, Budapest 1910, s. 198-199
Význam:
viac ako slovenský
Vzťah k Novej Bani:
Rodák z Novej Bane
Zaradenie: politika

Aktuality

Pozývame vás do Radničného parku v Novej Bani

5. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vianočná Nová Baňa, Príde k nám Mikuláš, benefičné podujatie MY A NAŠE MESTO, ale aj uvedenie knihy do života Zlatý rak z Königsbe......

skúška sirén

5. 12. 2023
Nová Baňa Oznamy

Vážení občania, dňa 08. decembra 2023 t.j. piatok o 12.00 hod. sa uskutoční skúška sirén.  ...

Vychádzka po Banskom náučnom chodníku 9.12.2023

5. 12. 2023
Nová Baňa Oznamy

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON vás pozýva na komentovanú vychádzku po Banskom náučnom chodníku v Novej Bani, kt......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.