Občan

Z histórie

Prvú stopu knižničnej práce v Novej Bani nachádzame u mestského magistrátu, ktorý mal založenú úradnú knižnicu podľa katalógu písaného a vydaného v latinskom jazyku. Z roku 1800 sa zachoval len jej katalóg: „Repertoria Catalogi Biblioteca Hungariae Ad Tomun suplementum I.L.R Ujbaniensis.“ Po knižničnom materiáli niet však žiadnej stopy. Z fondu knižnice sa nenašla ani jedna kniha. Ďalšie poznatky o vzniku knižnice siahajú do 1. tretiny 19 stor., kedy sa členmi mestskej rady stali viacerí cudzí intelektuáli zamestnaní v baníctve a pri správe lesov. Rozhodli sa založiť spolok, kde by sa mohli schádzať, vzdelávať sa a debatovať. Tak 9.11.1839 vznikol spolok KASÍNO, keď jeho založenie predtým oficiálne schválila Dvorská komora vo Viedni 25.4.1839. V žiadosti o povolenie zakladatelia uviedli, že sa členovia Kasína budú venovať čítaniu novín a kníh, budú hrať šach, biliard a povolené kartové hry. V kasíne sa nemalo politizovať a nemali sa piť alkoholické nápoje. Ročný členský príspevok bol 2-3 zlt. Členovia sa mali schádzať len v jesenných a zimných mesiacoch, nakoľko na jar a v lete mali prácu na záhradách a poli. Dvorská komora im povolila usporadúvať i kultúrne podujatia a zábavy. Zo začiatočnej činnosti spolku, ako aj jej stanov je zrejmé, že cieľom jeho členov nebola iba zábava, ale aj úsilie o pozdvihnutie kultúrneho života v meste. Neskôr po 2.sv. vojne a to v roku 1947 spolok obnovil svoju činnosť, už nie však ako spolok Kasíno. Zo začiatku to bola Mestská čitáreň, ktorá bola slávnostne otvorená 28.10.1948 a to v budove bývalého kultúrneho domu. Po čase už Mestská knižnica, sa spočiatku zameriavala na budovanie knižničného fondu, ktorý vojnovými udalosťami značne utrpel. Počet čitateľov postupne pribúdal nielen z radov dospelých, ale aj mládeže. V roku 1982 získala knižnica za mimoriadnu pracovnú iniciatívu a plnenie kultúrno-výchovných úloh titul „vzorná ľudová knižnica“

Oddelenia

  • Oddelenie pre deti a mládež tvorí jedna veľká miestnosť. Deti majú k dispozícii niekoľko tisíc kníh, v ktorých sa nachádzajú rozprávkové, dobrodružné príbehy pre deti a mládež, ale tak isto aj encyklopédie a náučná literatúra.
  • Oddelenie pre dospelých jeho služby sú určené čitateľom nad 15 rokov. Okrem desiatok tisíc titulov krásnej literatúry určených k absenčnej výpožičke je tu pre čitateľov k dispozícii aj čitáreň s ponukou novín a časopisov určených k prezenčnej a absenčnej výpožičke.
  • Oddelenie náučnej literatúry súčasťou knižnice je aj oddelenie náučnej literatúry. Nachádza sa v ňom odborná literatúra uložená tematicky, podľa vedných odborov.

Aktuality

Sociálny podnik mesta Nová Baňa ďakuje Základnej umeleckej škole

30. 9. 2022
Nová Baňa

Ďakujeme Sociálny podnik mesta Nová Baňa ďakuje Základnej umeleckej škole v Novej Bani, pani riaditeľke Mgr. Marte Urdovej za s......

Prehľad kosenia verejnej zelene v roku 2022

29. 9. 2022
Oznamy

Kosenie verejnej zelene v roku 2022 Prehľad kosenia verejnej zelene v roku 2022.pdf...

Po prvý raz nás čakajú spojené voľby. Ako v nich hlasovať?

29. 9. 2022
Nová Baňa

Na Slovensku sa 29. októbra 2022 v čase od 7.00 do 20.00 otvoria volebné miestnosti pre voľby do orgánov územnej samosprávy. V Nov......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.