Občan

Z histórie

Prvú stopu knižničnej práce v Novej Bani nachádzame u mestského magistrátu, ktorý mal založenú úradnú knižnicu podľa katalógu písaného a vydaného v latinskom jazyku. Z roku 1800 sa zachoval len jej katalóg: „Repertoria Catalogi Biblioteca Hungariae Ad Tomun suplementum I.L.R Ujbaniensis.“ Po knižničnom materiáli niet však žiadnej stopy. Z fondu knižnice sa nenašla ani jedna kniha. Ďalšie poznatky o vzniku knižnice siahajú do 1. tretiny 19 stor., kedy sa členmi mestskej rady stali viacerí cudzí intelektuáli zamestnaní v baníctve a pri správe lesov. Rozhodli sa založiť spolok, kde by sa mohli schádzať, vzdelávať sa a debatovať. Tak 9.11.1839 vznikol spolok KASÍNO, keď jeho založenie predtým oficiálne schválila Dvorská komora vo Viedni 25.4.1839. V žiadosti o povolenie zakladatelia uviedli, že sa členovia Kasína budú venovať čítaniu novín a kníh, budú hrať šach, biliard a povolené kartové hry. V kasíne sa nemalo politizovať a nemali sa piť alkoholické nápoje. Ročný členský príspevok bol 2-3 zlt. Členovia sa mali schádzať len v jesenných a zimných mesiacoch, nakoľko na jar a v lete mali prácu na záhradách a poli. Dvorská komora im povolila usporadúvať i kultúrne podujatia a zábavy. Zo začiatočnej činnosti spolku, ako aj jej stanov je zrejmé, že cieľom jeho členov nebola iba zábava, ale aj úsilie o pozdvihnutie kultúrneho života v meste. Neskôr po 2.sv. vojne a to v roku 1947 spolok obnovil svoju činnosť, už nie však ako spolok Kasíno. Zo začiatku to bola Mestská čitáreň, ktorá bola slávnostne otvorená 28.10.1948 a to v budove bývalého kultúrneho domu. Po čase už Mestská knižnica, sa spočiatku zameriavala na budovanie knižničného fondu, ktorý vojnovými udalosťami značne utrpel. Počet čitateľov postupne pribúdal nielen z radov dospelých, ale aj mládeže. V roku 1982 získala knižnica za mimoriadnu pracovnú iniciatívu a plnenie kultúrno-výchovných úloh titul „vzorná ľudová knižnica“

Oddelenia

  • Oddelenie pre deti a mládež tvorí jedna veľká miestnosť. Deti majú k dispozícii niekoľko tisíc kníh, v ktorých sa nachádzajú rozprávkové, dobrodružné príbehy pre deti a mládež, ale tak isto aj encyklopédie a náučná literatúra.
  • Oddelenie pre dospelých jeho služby sú určené čitateľom nad 15 rokov. Okrem desiatok tisíc titulov krásnej literatúry určených k absenčnej výpožičke je tu pre čitateľov k dispozícii aj čitáreň s ponukou novín a časopisov určených k prezenčnej a absenčnej výpožičke.
  • Oddelenie náučnej literatúry súčasťou knižnice je aj oddelenie náučnej literatúry. Nachádza sa v ňom odborná literatúra uložená tematicky, podľa vedných odborov.

Aktuality

Týždeň športu pre všetkých už čoskoro!

12. 6. 2024
Nová Baňa

Mesto Nová Baňa organizuje v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami Týždeň športu pre všetkých. V porad......

Pozor výluka na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica! Na viacerých linkách dochádza od 09. júna - do 11. decembra 2024 k zmenám.

12. 6. 2024
Oznamy

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. informuje cestujúcich o výluke na traťovom úseku Hronský Beňadik - Nová Baňa - Žarnovica. ......

Stále sa môžete zapojiť do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024!

12. 6. 2024
Oznamy

Využi zvyšné júnové dni a zapoj sa do súťaže NAJKRAJŠIA NOVOBANSKÁ PREDZÁHRADKA 2024! ...

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.