Občan

Kultúra

 

Dokumenty

Zabezpečuje:

 • sprostredkovanie kultúry pre občanov všetkých vekových kategórií a vrstiev
 • kultúrnu a osvetovú činnosť na miestnej úrovni
 • spoluprácu v oblasti kultúry s umeleckými a ochotníckymi súbormi, skupinami, školami, s CVČ, občianskymi združeniami ...
 • prenájom priestorov kina Vatra, kultúrneho domu na Štáloch a na Bukovine
 • správu objektov určených na prevádzku
 • výtvarnú a grafickú propagáciu jednotlivých kultúrno-výchovných podujatí formou letákov, bleskoviek, plagátov,
 • transparentov a iných propagačných prostriedkov
 • návrh a realizáciu scény pre jednotlivé kultúrno spoločenské podujatia usporadúvaných oddelením kultúry a informácií
 • zápisy do Pamätnej knihy mesta
 • spoluprácu s ľudovými umelcami v meste a regióne
 • spoluprácu s fotografmi amatérmi a výtvarníkmi amatérmi v meste a regióne
 • poskytovanie finančných dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry
 • spolupráca a koordinácia činnosti oddelenia s komisiami pri MsZ a ostatnými organizačnými útvarmi zriadenými mestom
 • spolupráca so školskými zariadeniami v oblasti kultúry
 • V rámci podpory rozvoja záujmovo - umeleckej činnosti a tradičnej kultúry funguje od r. 1998 folklórna skupina VINIČKA, od r. 2010 zmiešaný spevácky zbor CANTUS MONTE REGIS a od r. 2014 folklórny súbor HÁJ.

FS VINIČKA – momentálne pracuje pod vedením Cecílie Tencerovej, za sprievodu heligónkára Jožka Suchého, má spolu 7 členov. Robí dobré meno nášmu mestu a reprezentovala ho na viacerých podujatiach, napr. na FS v Detve, Podhorí, na Hontianskej paráde v Hrušove, na Salamandri v B. Štiavnici, na Svetovom dni cestovného ruchu v Modrom Kameni, Folklórne slávnosti Stredného Pohronia v Banskej Štiavnici, Pohronské slávnosti vo Veľkej Lehote a príležitostných vystúpeniach v širokom okolí. Pravidelne vystupujú na Novobanskom jarmoku, stavaní mája a ďalších podujatiach organizovaných mestom. FS VINIČKA sa zúčastňuje Regionálnej súťaži Spievam, spievaš, spievame vo Voznici, kde v roku 2009 získala Zlaté pásmo, /Jozef Suchý získal Zlaté pásmo s postupom na krajské kolo v Telgárte, v roku 2011 /Vinička Zlaté pásmo, v speve jednotlivcov Zlaté pásmo získala Cecília Tencerová s postupom do krajského kola, kde sa dostala do Bronzového pásma, v 2013 /Vinička Strieborné pásmo, Jozef Suchý Zlaté pásmo, s postupom na krajské kolo, Cecília. Tencerová získala Strieborné pásmo/. V programe s názvom Vinička a jej hostia 5. 6. 2014 pokrstila svoje prvé CD „Spieva Vám Vinička“. Svojimi piesňami zachovávajú tradície hlavne nášho regiónu, novobanské, štálanské piesne a zvyky.

 

Zmiešaný spevácky zbor CANTUS MONTE REGIS vznikol v apríli 2010 pod záštitou Mestského úradu v Novej Bani na podnet dirigentky Mgr. Art. Margaréty Žňavovej. Bohatý repertoár 40- členného speváckeho zboru zahŕňa klasické, sakrálne a chrámové skladby, hymnické a národné piesne, ale aj úpravy baníckych a ľudových piesní. Zbor je zložený z amatérov, dobrovoľníkov, ktorí spievajú vo svojom voľnom čase. Momentálne funguje pod taktovkou dirigenta Jozefa Kráľa.Pravidelne koncertuje na oslavách a spoločenských akciách v Novobanskom regióne. Každoročne vystupuje na Novobanskom jarmoku, vianočných trhoch či na podobných spoločenských akciách v regióne. Podporuje zachovávanie a rozvoj banských tradícii v meste a okolí, venuje sa charitatívnym vystúpeniam na benefičných koncertoch ,ale zúčastňuje sa aj súťaží a festivalov .V poslednom období za svoj najväčší úspech považuje účasť na 4.Medzinárodnom festivale zborov a orchestrov v roku 2018 v Budapešti.

 

FOLKLÓRNY SÚBOR HÁJ vznikol na základe baníckeho projektu Banskí Potteri v roku 2014. Po jeho skončení sa skupina mladých ľudí naďalej stretávala s myšlienkou uchovávať kultúrne bohatstvo našich predkov. Dnes je v súbore asi 35 stabilných členov. Háj prezentuje jedinečný Banícky poriadok, ktorý nemá žiadne iné banícke mesto. Doteraz sa súbor zúčastnil festivalu Tlmačská grámora v Tlmačoch, Pod Inovcom vo Veľkej Lehote, Lóťanský festival vo Veľkých Lovciach, stretnutí banských miest, Šachtágu, Dní obcí v regióne Nová Baňa, tiež súkromných rodinných osláv a výročí, otvárania plesov, stretnutí matičiarov. Súbor sa venuje aj tradičnému polnočnému čepčeniu nevesty. V priebehu roka absolvuje približne 20 vystúpení a začepčí aj 40 neviest. Dôležitým medzníkom súboru je spolupráca s profesionálnymi pedagógmi, odbornými poradcami a muzikantmi, napr. Mgr. art. Martinom Urbanom, PhD., Vladimírom Maťašom, Miroslavom Uhričom, Branislavom Medveďom a i. Súbor od jeho vzniku vedie Mgr. Katarína Búryová. 9. 9. 2015 vzniklo občianske združenie, dovtedy folklórny súbor patril pod Centrum voľného času v Novej Bani.

 

Vaše podnety a nápady uvítame: kultura@novabana.sk

Žiadosť o dotáciu
Oznamovacia povinnosť

Aktuality

Porucha vody na vodovode na Zvoničke

16. 5. 2024
Oznamy

Dňa 16.5.2024 bola nahlásená porucha vody na vodovode na Zvoničke, na jej odstránení pracujú pracovníkmi prevádzky StVPS v Novej B......

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

16. 5. 2024
Nová Baňa Oznamy

Vážení občania Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť    oznamuje občanom města Nov......

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

16. 5. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.