Občan

Do práce na bicykli

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

 Vyhlasovateľom súťaže je: Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Koordinátorom a odborným garantom súťaže je: občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica

Po ôsmych úspešných ročníkoch kampane Do práce na bicykli pretrváva aj v roku 2022 ambícia organizovaním súťaže pozitívne ovplyvniť široké spektrum jednotlivcov, organizácií a inštitúcií v mestách v prospech používania bicykla na krátke vzdialenosti.

Veríme, že postupne sa bude kampaň šíriť, a z bicykla sa aj na Slovensku stane plnohodnotný dopravný prostriedok na presun po meste tak, ako je to v okolitých krajinách, a že cyklistom sa dostane nielen patričné uznanie spoločnosti za to, že významne prispievajú k ochrane životného prostredia, ale stanú sa aj inšpiráciou pre tých, ktorí ešte stále na presun po meste používajú auto.

V minulom roku sa do kampane zapojilo 91 samospráv s celkovým počtom tímov 3 448 s 11 332 súťažiacimi od 1 271 zamestnávateľov. Súťažiaci počas kampane nabicyklovali 1 713 101,98 km, čím takýmto spôsobom dochádzania do práce ušetrili 428 275,50 kg CO(keď pripočítame cestu do práce pešo, alebo s využitím MHD to bolo až 512 369,02 kg). K týmto, v histórii kampane, doposiaľ rekordným výsledkom prispeli aj tímy z Novej Bane, kedy 31 cyklohrdinov, ktorí počas mesiaca jún využili bicykel na dopravu do práce a z práce 959 – krát, pričom nabicyklovali 10 026,47 km a takýmto spôsobom ušetrili 2 506,62 kg CO2.  Vďaka nim sa Nová Baňa v 8. ročníku súťaže spomedzi registrovaných samospráv po prepočte rôznych ukazovateľov umiestnila na krásnom 28. mieste.

Mesto Nová Baňa sa počas existencie tejto kampane zapojilo do každého ročníka a inak tomu nie je ani tento rok. Naša samospráva je už zaregistrovaná, čím otvorila možnosť registrácie pre novobanské súťažné tímy. Súťažná časť tohtoročnej kampane je v mesiaci jún.

  • Do kedy je možné zaregistrovať sa ???

Registrácia tímov prebieha najneskôr do 7. 6. 2022 na prihlasovacom online formulári uverejnenom na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu

  • Kde nájdem informácie ako mám postupovať? 

Všetky potrebné informácie, týkajúce sa pravidiel súťaže, realizácie, termínov, súťažných kategórii nájdete na webovej stránke www.dopracenabicykle.eu.

Postupujte v zmysle štatútu súťaže www.dopracenabicykli.eu/statut-sutaze

  • Tak neváhajte, vytvorte tímy a zapojte sa !

Veríme, že hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže bude predovšetkým dobrý pocit súťažiacich, že šetria svoje zdravie, svoje financie, svoje mesto a životné prostredie.

Dagmar Lachká

MsÚ Nová Baňa, lokálny koordinátor

Aktuality

ZAČNI LETO S NAMI !!!

20. 5. 2022
Nová Baňa

4.6.2022 Medzinárodný deň detí a KI cup 2022...

Porucha vody v lokalite pod Zvoničkou

19. 5. 2022
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom mesta Nová Baňa, že v lokalite pod Zvoničkou bude z dôvodu poruchy  na v......

17. ročník Týždeň športu pre všetkých

18. 5. 2022
Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa v spolupráci so školami, športovými klubmi a občianskymi združeniami organizuje Týždeň športu pre všetkých. 17. ro......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.