Občan

Tajchová osmička


Tajchová osmička už po 10.-krát

X. ročník bežeckého podujatia Tajchová osmička zorganizovalo mesto Nová Baňa s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a v spolupráci s občianskym združením Lyžiari mesta Nová Baňa a nadšencami behu v sobotu 3. 9. 2022 v rekreačnej oblasti Tajch.

Skutočnosť, že na podujatie sa vo všetkých kategóriách zaregistrovalo až 395 bežcov, hovorí o obľúbenosti tohto podujatia. Už tradične na Tajchu vítame bežcov z celého Slovenska, inak tomu nebolo ani tento rok. Svoje zastúpenie malo neuveriteľných 91 miest a obcí, kým vlani to bolo 77. Teší nás záujem o toto podujatie aj medzi domácimi športovcami. V tomto ročníku sme zaregistrovali 130 Novobančanov. A opäť sme zaznamenali aj medzinárodnú účasť. Okrem Slovenska mali svoje zastúpenie aj Česko a USA.

Pre bežcov bolo pripravených 17 súťažných kategórií. Profesionálnu časomieru a služby s ňou súvisiace aj tento rok zabezpečovala spoločnosť Sport Timing Slovakia, s. r. o., z Kežmarku. Všetci pretekári mali k štartovému číslu priradený jednorazový čip, vďaka ktorému bol zaznamenaný dosiahnutý výsledný čas v cieli u každého štartujúceho, čím bolo určené aj celkové poradie v jednotlivých kategóriách. Na štart sa postavilo celkom 326 bežcov, ktorí úspešne a v zdraví prebehli aj cieľovou bránou. Veľmi nás teší, že z celkového počtu štartujúcich bolo až 169 detí a mládeže. Zmerali si svoje sily v siedmich kategóriách na tratiach dlhých 100 m, 200 m, 300 m, 500 m, 864 m, 1,2 km a 5,52 km. Ďalších 10 kategórií bolo vytvorených pre bežcov na tratiach s dĺžkou 5,52 km, 8 km a 21,33 km. Na trati dlhej 5,52 km bežalo v dvoch kategóriách 38 bežcov, hlavný beh na 8 km bol rozdelený do piatich kategórií a cieľovou čiarou prebehlo až 76 bežcov. Polmaratónsku, 21,33 km dlhú trať Tajchovej osmičky odbehlo 43 bežcov v troch kategóriách. Po dobehnutí do cieľa bola všetkým bežcom odovzdaná účastnícka medaila s logom Tajchovej osmičky.

Opäť sme do tohto ročníka zaradili aj pohyb pre zdravie, nesúťažnú kategóriu. Jej cieľom bolo (a do budúcna aj bude) povzbudiť všetkých, ktorí sa v čase podujatia nachádzali na Tajchu, aby urobili niečo pre svoje zdravie a aby pocítili radosť z pohybu. Zvoliť si mohli disciplínu beh alebo chôdza, a to podľa svojich aktuálnych fyzických možností a schopností. V pohodovom tempe absolvovali jedno koliesko po cyklochodníku okolo jazera Tajch. Ako odmena ich v závere čakalo jabĺčko. Medzi účastníkmi sme mohli vidieť všetky vekové skupiny, počínajúc tými najmenšími až po staršiu generáciu.

Okrem víťazov jednotlivých kategórií sme vyhlásili aj najmladšieho a najstaršieho účastníka podujatia, ako aj najlepší ženský a mužský výkon na 8 km a 21,33 km trati. Najmladším účastníkom X. ročníka Tajchovej osmičky bol Lukáš Krajčovič z Novej Bane, narodený v roku 2021, najstarším účastníkom bol John Dove z USA, narodený v roku 1946. Najlepší čas zo žien v behu na 8 km opäť po roku dosiahla Zdenka Hezká z Tešedíkova, členka Atletického oddielu Šaľa. Trať dlhú 8 km odbehla za 0:35:15,9. Najlepší mužský výkon v behu na 8 km dosiahol František Belohorec z Banskej Štiavnice, ktorý 8 km zvládol za 0:30:19,44. Na polmaratónskej trati s dĺžkou 21,33 km dosiahla najlepší ženský výkon Iveta Furáková, ktorá štartovala za Svetielko nádeje Zvolen. Do cieľa dobehla s časom 1:43:37,15 a najlepší mužský výkon patrí Jozefovi Gašpárekovi z Udiče, ktorý túto trať zvládol za 1:36:51,60.

Zorganizovanie podujatia v takomto rozsahu, s pevným a jasným cieľom organizátorov zabezpečiť spokojnosť účastníkov po všetkých stránkach a v neposlednom rade dosiahnuť výsledok, aby sa naň bežci tešili opäť o rok a vo svojej komunite šírili jeho kladné hodnotenie, si vyžaduje nemalé úsilie nielen zo strany organizátorov, ale veľmi významná je aj podpora partnerov podujatia. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí finančne, materiálne, vecnými cenami či iným spôsobom podporili tento ročník Tajchovej osmičky: NorthFinder, a. s., Banskobystrický samosprávny kraj, PIPER SLOVAKIA, s. r. o., Vojšín Šport Nová Baňa, Zelený pes, s. r. o., LTK Solutions, s. r. o., Penzión Tajch Nová Baňa, Lekáreň AQUA Žarnovica a Šport Bar Brehy.

Tak ako som už spomínala, prioritou organizátorov - mesta Nová Baňa, OZ Lyžiari mesta Nová Baňa a nadšencov behu je pripraviť podujatie, ktoré spĺňa všetky predpoklady kvalitného, dobre zorganizovaného a úspešného podujatia. To by však nebolo možné bez nemalého počtu dobrovoľníkov, ktorí ochotne, nezištne a vo svojom voľnom čase zastrešili množstvo im pridelených úloh. Mnohí z nich sú súčasťou tohto podujatia od jeho vzniku v roku 2012. Ďakujeme vám, veľmi si vážime váš prístup a podporu. A ako vždy, zvládli ste to na výbornú!

V mene organizátorov ďakujem aj TS mesta Nová Baňa, Mestskej polícii Nová Baňa a všetkým, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu tohto krásneho a obľúbeného športového podujatia.

A na záver patrí poďakovanie Petrovi Gajdošovi, pravej ruke hlavného organizátora mesta Nová Baňa a riaditeľovi pretekov, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou a nenahraditeľným článkom Tajchovej osmičky od jej vzniku.

Dovidenia na XI. ročníku Tajchovej osmičky.


Text: Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa

Foto: Ing. Peter Valachovič

Veronika Štrbová, MsÚ Nová Baňa

Fotogaléria v článku


Usporiadateľ: mesto Nová Baňa, Lyžiari mesta Nová Baňa, občianske združenie, a nadšenci behu

Organizačný výbor: Peter Gajdoš – riaditeľ pretekov, Dagmar Lachká

 Technické zabezpečenie: mesto Nová Baňa

Termín: 3. september 2022, sobota

Miesto: rekreačné stredisko Tajch Nová Baňa štart z cyklochodníka pri jazere registrácia a vyhodnotenie v amfiteátri

P R O P O Z Í C I E 

Zn.

kategória

rok nar.

dĺžka trate

registrácia

A

predškolský vek – dievčatá, chlapci

2017 a mladší

100 m

áno

B

super baby I – dievčatá, chlapci

2016, 2015

200 m

áno

C

super baby II – dievčatá, chlapci

2014, 2013

300 m

áno

D

predžiačky, predžiaci

2012, 2011

500 m

áno

E

mladšie žiačky, mladší žiaci

2010, 2009

864 m

áno

F

staršie žiačky, starší žiaci

2008, 2007

1,2 km

áno

A1

muži do 40 rokov

2004 – 1983


8 km

áno

A2

muži nad 40 rokov

1982 – 1973

áno

A3

muži nad 50 rokov

1972 a starší

áno

B1

ženy do 40 rokov

2004 – 1983

8 km

áno

B2

ženy nad 40 rokov

1982 a staršie

áno

C1

muži (bez rozdielu veku)

5,52 km

áno

C2

ženy (bez rozdielu veku)

5,52 km

áno

C3

študenti SŠ – dievčatá, chlapci

2007 – 2003

5,52 km

áno

G1

muži do 40 rokov

2004 – 1983

21,33 km

áno

G2

muži nad 40 rokov

1982 a starší

21,33 km

áno

G3

ženy (bez rozdielu veku)

21,33 km

áno

POHYB PRE ZDRAVIE (cyklochodník okolo jazera Tajch) – bez obmedzenia veku, disciplína beh/chôdza – podľa fyzických schopností účastníka

864 m 

nie

 

TRATE

100 m, 200 m, 300 m, 500 m, 864 m, 1,2 km – asfalt – cyklochodník okolo jazera Tajch;

5,52 km – asfalt – terén; štart na cyklochodníku, okolo jazera a smer Kozákova dolina – rampa, smer Pelúchova cesta, Kolibská cesta – štálanská zvonička a späť k cyklochodníku na Tajchu; nárast výšky 137 m;

8 km – asfalt – terén; štart na cyklochodníku, okolo jazera a smer Feriancov rígeľ – Štepnica – Fanadýb a späť k cyklochodníku na Tajchu; nárast výšky 245 m;

21,33 km – asfalt – terén a hlavne veľa stúpaní (759 m) a klesaní (726 m); štart na cyklochodníku, okolo jazera a potom smer Zvonička – Háj – Kostivrch – Fanadýb a späť k cyklochodníku na Tajchu. Trasa začína vo výške cca 315 m n. m. a v najvyššom bode sa dostanete až na cca. 640 m n. m., potom znovu klesnete, aby ste zase nastúpali do výšky cca. 630 m; navyše - trať je zvlnená, takže si užijete stúpania aj klesania a, samozrejme, aj krátke rovinky.

CENY

Medaily, diplomy, pohár za najlepší čas muži/ženy v kategórii A1 – B2, darček pre najstaršieho/najmladšieho registrovaného účastníka.

PROGRAM: 

8:00 hod. – 10:00 hod. – REGISTRÁCIA účastníkov prihlasovaných na mieste v deň podujatia

8:00 hod. – 10:30 hod. – PREZENTÁCIA účastníkov registrovaných vopred cez internet

 

POZOR! Prezentácia kategórií G1 – G3 len do 10:15 hod.

 

10:45 hod. – štart kategórií G1 – G3

11:00 hod. – štart kategórií A – F, postupne 

12:00 hod. – hlavné preteky – štart kategórií A1 – A3, B1 – B2 a C1 – C3

13:00 hod. – POHYB PRE ZDRAVIE (beh/chôdza) – bez registrácie

13:30 hod. – vyhlásenie výsledkov detských kategórií

14:00 hod. – vyhlásenie výsledkov ostatných kategórií 

ŠTARTOVNÉ

v kategóriách A1 – A3, B1 – B2, C1 – C3, G1 – G3:

 pri registrácii online do 1. 9. 2022 do 24:00 hod.

zdarma

pri registrácii od 2. 9. 2022 od 0:00 – 3. 9. 2022 do 10:00 hod.

5€ – platba na mieste v hotovosti

PRIHLÁŠKY:

Vzhľadom na zabezpečenú profesionálnu časomieru vyzývame účastníkov a záujemcov o naše podujatie, aby sa zaregistrovali VOPRED prostredníctvom web stránky:

www.tajchovaosmicka.sk

 !!! POZOR !!!

 Možnosť prihlásiť sa na beh v deň konania bude len do 10:00 hod.!

Účastník je povinný pri prezentácii predložiť: potvrdenie o účasti a podpísaný súhlas dotknutej osoby, ktoré mu bolo zaslané 

na e-mail pri online registrácii.

PREDPIS:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií.

MERANIE ČASOV:

Meranie je zabezpečené pomocou jednorazových čipov. Čip tvorí súčasť štartového čísla a dostanete ho pri prezentácii spolu so samotným štartovým číslom. Čip po dobehnutí do cieľa nemusíte vracať, ostáva vám na pamiatku spolu so štartovým číslom.

UPOZORNENIE: 

Podujatie sa uskutoční za dodržania ustanovenia Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a ktorá bude aktuálna v čase konania podujatia. 

  • Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov. Každý účastník musí mať so sebou preukaz poistenca.
  • Usporiadateľ nezodpovedá za stratu vecí.
  • Účastník je povinný pri prezentácii predložiť: potvrdenie o účasti a podpísaný súhlas dotknutej osoby, ktoré mu boli zaslané na e-mail pri online registrácii.
  • Preteká sa iba po vyznačených tratiach.
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu športového podujatia v prípade nepriaznivého počasia.
  • Usporiadateľ si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch.
  • Usporiadateľ si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností. V takomto prípade nemá bežec/bežkyňa nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti.

PROTESTY:

Protesty sa musia podať ústne riaditeľovi pretekov najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov na tabuli.

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE:

Zdravotná služba spĺňajúca požiadavky poskytovania prvej pomoci.

OBČERSTVENIE: 

Pitný režim bude zabezpečený na štarte, v cieli a na trati, viac – možnosť zakúpiť v bufete.

KONTAKT:

Dagmar Lachká – Mestský úrad Nová Baňa, odd. kultúry, športu a mestskej knižnice – 045/6782885, kultura@novabana.sk

Aktuality

DS MÚZa Nová Baňa a ich STRANA LÁSKY opäť v kine VATRA.Vstupenky bude možné zakúpiť od 18.30 hod. v kine Vatra aj pred predstavením.

9. 6. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

DS MÚZa Nová Baňa a ich STRANA LÁSKY opäť v kine VATRA.Mesto Nová Baňa a DS MÚZa Nová Baňa vás pozývajú na divadelné predstavenie ......

Hlasitá skúška elektronických sirén

9. 6. 2023
Nová Baňa Oznamy

Dňa 9.6.2023 bude vykonaná hlasitá skúška elektronických sirén, skúšku vykoná Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného syst......

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

8. 6. 2023
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.