Občan

O rozvoj športu sa starajú športové kluby alebo občianske združenia na báze dobrovoľnosti. V meste aktívne pôsobí niekoľko klubov venujúci ch sa rozvoju futbalu, volejbalu, hokeju, stolnému tenisu, karate ...


Mestský futbalový klub Nová Baňa

Adresa: Dlhá lúka 711/14, 968 01 Nová Baňa
Tel.: 0905 445 708 – Mgr. Peter Hudec
Generálny manažér: Mgr. Peter Hudec
Mail: peter.hudo.hudec@gmail.com
Web: www.mfknovabana.sk
Facebook: https://www.facebook.com/MFK-Nov%C3%A1-Ba%C5%88a-151487694888816


Športový klub KARATE Nová Baňa

Adresa: M. R. Štefánika 29, Nová Baňa
Tel.: 0903 519 513 – Ján šály
Štatutár: Ján Šály, predseda klubu
Web: www.karatenb.sk
Facebook: www.facebook.com/skkarate.nb


Stolnotenisový klub Nová Baňa

Adresa: Železničný rad 70, Nová Baňa
Tel.: 0903 550 35 – Ing. Stanislav Katina
Štatutár: Ing. Stanislav Katina, predseda klubu
Web: www.stknovabana.webnode.sk


Klub športovej kynológie Nová Baňa

Adresa: Cintorínska 39, Nová Baňa
Tel.: 0905 468 322 – Martina Jánošíková
Štatutár: Martina Jánošíková, predseda klubu
Web: www.ksk-nova-bana.webnode.sk
Facebook: www.facebook.com/ksknovabana


Hokejový klub Nová Baňa

Adresa: Štúrova 1, Nová Baňa
Tel.: 0905 750 233 – Vladimír Vozár, 0908 283 225 – Alexander Šadlák
Štatutár: Vladimír Vozár, predseda klubu; Alexander Šadlák, tajomník klubu


Tanečno-športový klub TIFFANY Nová Baňa

Adresa: Štúrova 26/25, Nová Baňa
Tel.: 0903 867 142 – Mgr. Drahoslava Pšenáková
Tel.: 0903 260 083 – Ing. Peter Pšenák
Štatutár: Mgr. Drahoslava Pšenáková, Ing. Peter Pšenák
Facebook: www.facebook.com/T%C5%A0K-Tiffany-Nov%C3%A1-Ba%C5%88a-252538351001/


OZ Lyžiari mesta Nová Baňa

Adresa: Nábrežná 13, Nová Baňa
Tel.: 0903 887 856 – Mgr. Radovan Mádel
Štatutár: Mgr. Radovan Mádel


TJ Slovan Nová Baňa – šachový klub

Adresa: Kollárova 28, Nová Baňa
Tel.: 0905 477 186 – Ing. Jaroslav Hlellebrandt
Štatutár: Ing. Jaroslav Hellebrandt


SKI TEAM Nová Baňa

Adresa: Štúrova 1, Nová Baňa
Tel.: 0907 830 779 – Ing. Jaroslav Plachy
Štatutár: Ing. Jaroslav Plachy
Web: www.ski-team-drozdovo.webnode.sk
Facebook: www.facebook.com/SKI-Team-Nov%C3%A1-Ba%C5%88a-Drozdovo-311256985642881/


Športový klub POOLO

Adresa: Štúrova 24, Nová Baňa
Tel.: 0907 842 355 – Ing. Štefan Levrinc
Štatutár: Ing. Štefan Levrinc


Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu

Adresa: Mieru 29, Nová Baňa
Tel.: 0905 589 139 – Ing. Imrich Lasab
Tel.: 0903 844 809 – Jozef Ďurček
Štatutár: Ing. Imrich Lasab
Facebook: www.facebook.com/srznovabana/


Združenie športových rybárov Nová Baňa

Adresa: Starohutská 44, Nová Baňa
Tel.: 0944 575 379 – Matej Buška
Štatutár: Matej Buška
Facebook: www.facebook.com/Zdru%C5%BEenie-%C5%A1portov%C3%BDch-ryb%C3%A1rov-Nov%C3%A1-Ba%C5%88a-611305089201687/


OZ Lodenica pod orechmi

Adresa: Nábrežná 9, Nová Baňa
Tel.: 0903 523 653 – Mgr. Martin Mikuška
Štatutár: Mgr. Martin Mikuška


Športový klub Hrabiny

Adresa: DSS Hrabiny, Rekreačná cesta 393, Nová Baňa
Tel.: 0908 180 669 – Ondrej Jurek, predseda klubu
E-mail: sk.sporthrabiny@gmail.com

Občianske združenie – Priatelia deťom pri Ústave sociálnej starostlivosti

Adresa: ÚSS, Rekreačná 395/1
Tel.: 0908 180 669 – Ondrej Jurek
Štatutár: Terézia Búryová
E-mail: sk.sporthrabiny@gmail.com


Lucia Ivínová – Jazdecká škola BERI, s.r.o.

Adresa: Sadovnícka cesta 6796/26, Nová Baňa
Tel.: 0915 340 460 – Ing. Lucia Ivínová
Štatutár: Ing. Lucia Ivínová
Web: www.jsberi.webnode.sk
Facebook: www.facebook.com/pages/Jazdeck%C3%A1-%C5%A0kola-Beri/784293065004878


Tenisový klub TAJCH Nová Baňa

Adresa: Dlhá lúka 16, Nová Baňa
Tel.: 0908 859 381 – Mgr. Marek Lenč, PhD., 0948 165 095 - Mgr. Martin Štrba
Štatutár: Ing. Marek Lenč
Web: www.tktajchnovabana.weebly.com
Facebook: www.facebook.com/tktajch/


Funkčný tréning – CF

Adresa: Viničná cesta 6850/28, Nová Baňa
Tel.: 0911 428 192 – PaedDr. Mária Rudzanová
Štatutár: PaedDr. Mária Rudzanová


Tenisový klub Sedmička

Adresa: Dlhá lúka 761, Nová Baňa
Tel.: 0905 302 569 – Ing. Jaroslav Krlička
Štatutár: Ing. Jaroslav Krlička


Fitness Tabo Zuzana

Adresa: Štúrova 34, Nová Baňa
Tel.: 0917 835 867 – Bc. Zuzana Tabernausová
Štatutár: Bc. Zuzana Tabernausová


Miroslav Šipikal – MIŠIMOTO

Adresa: Viničná cesta 6445/43, Nová Baňa
Tel.: 0905 231 898 – Miroslav Šipikal
Štatutár: Miroslav Šipikal

Aktuality

Výnimočný a čarovný!

6. 12. 2021
Kultúra

V predvečer príchodu sv. Mikuláša 5.12.2021 sa prostredníctvom online vysielania na kanály youtube.com deťom v úvode prihovoril pr......

Horný zberný dvor

6. 12. 2021
Nová Baňa

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú, že horný zberný dvor je od dnes 06.12.2021 dočasne pre verejnosť uzatvorený. Prosíme ob......

NAJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTORÝ NEVZNIKNE

2. 12. 2021
Oznamy

Zákon o odpadoch definuje hierarchiu odpadového hospodárstva ako záväzné poradie týchto priorít:  predchádzanie vzniku odpad......