en
Neprehliadnite


Plán kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2021

Pridané:
19.7.2021

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2021

Pridané:
1.12.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2020

Pridané:
24.6.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2020

Pridané:
20.2.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2019

Pridané:
25.11.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2019

Pridané:
14.1.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2017

Pridané:
13.12.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2018

Pridané:
13.12.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2018

Pridané:
26.1.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2017

Pridané:
30.1.2017

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2016

Pridané:
30.1.2017

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2016

Pridané:
30.1.2017

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2015

Pridané:
30.1.2017

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2015

Pridané:
3.2.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2014

Pridané:
21.1.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2013

Pridané:
21.1.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2013

Pridané:
21.1.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2012

Pridané:
21.1.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2012

Pridané:
21.1.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2011

Pridané:
21.1.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. polrok 2011

Pridané:
21.1.2015Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800