en
Neprehliadnite


Správy z kontrol

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Kontrola uznesenia č. 98/2021

Pridané:
7.10.2021

Kontrola verejného obstarávania a procesu rekonštrukcie múru v cintoríne

Pridané:
27.9.2021

Kontroly verejného obstarávania v rokoch 2019 a 2020 v organizáciách MsL a MsBP

Pridané:
27.9.2021

Kontrola plochy rekonštrukcie múru v m2 v cintoríne od Cintorínskej ulici“

Pridané:
27.9.2021

Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly v príspevkovej organizácií Technické služby

Pridané:
27.9.2021

Kontrola verejného obstarávania mesta Nová Baňa v období 01. 01. 2019 do 31. 12. 2020

Pridané:
7.7.2021

Kontrola hospodárnosti a efektivity využitia finančných prostriedkov, ktoré boli schválené pre MŠ v sume 60 685 Eur v rámci 10. zmeny rozpočtu mesta na zasadnutí MsZ dňa 19.11.2020 uznesením číslo 115/2020

Pridané:
4.5.2021

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti posledných troch zverejnených zmlúv o dielo alebo kúpno-predajných zmlúv

Pridané:
4.5.2021

Kontrola dodržiavania aktuálne platných hygienických opatrení proti šíreniu pandémii koronavírusu, k režimu vstupu osôb do priestorov zamestnávateľa

Pridané:
3.3.2021

Kontrola Hospodárnosti finančných prostriedkov pri nákupoch do 2 000 EUR v organizáciách MŠ Nábrežná, Základná škola Jána Zemana a Základná umelecká škola, použitých z rozpočtu mesta Nová Baňa v období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

Pridané:
3.3.2021Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800