en
Neprehliadnite


Správy z kontrol

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Kontrola vybavovania sťažností za rok 2011

Pridané:
19.1.2015

Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou - ZUŠ

Pridané:
19.1.2015

Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou - Technické služby

Pridané:
19.1.2015

Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou - MŠ Nábrežná

Pridané:
19.1.2015

Kontrola správnosti postupu pri verejnom obstarávaní

Pridané:
19.1.2015

Kontrola príjmov a výdavkov v CVČ

Pridané:
19.1.2015

Kontrola plnenia uznesení za rok 2011

Pridané:
19.1.2015

Kontrola hospodárenia s pohľadávkami za nájom nebytových priestorov

Pridané:
19.1.2015

Kontrola hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky v ZŠ J. Zemana

Pridané:
19.1.2015

Kontrola hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky - Mestský bytový podnik s.r.o.

Pridané:
19.1.2015

Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211-2000

Pridané:
19.1.2015

Kontrola dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Pridané:
19.1.2015Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800