en
Neprehliadnite


Správy z kontrol

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Kontrola zostavenia účtovnej závierky v Mestskom bytovom podniku s.r.o.

Pridané:
19.1.2015

Kontrola zostavenia účtovnej závierky Mestské lesy s.r.o.

Pridané:
19.1.2015

Kontrola vybavovania sťažností za rok 2012

Pridané:
19.1.2015

Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov Technické služby

Pridané:
19.1.2015

Kontrola stavu pohľadávok a zaväzkov Mestské lesy s.r.o.

Pridané:
19.1.2015

Kontrola stavu pohľadávok a zaväzkov v CVČ

Pridané:
19.1.2015

Kontrola plnenia uznesení za rok 2012

Pridané:
19.1.2015

Kontrola plnenia opatrení z kontrol z roku 2012

Pridané:
19.1.2015

Kontrola dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Pridané:
19.1.2015

Kontrola čerpania výdavkov na Denné centrum seniorov LIPA

Pridané:
19.1.2015Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800