en
Neprehliadnite


Správy z kontrol

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211_2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. - Mestské lesy spol. s r.o.

Pridané:
30.1.2017

Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211_2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. - Technické služby mesta Nová Baňa

Pridané:
30.1.2017

Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211_2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. v Centre voľného času Nová Baňa za 1. polrok 2015

Pridané:
30.1.2017

Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211_2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa za 1. polrok 2015

Pridané:
30.1.2017

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2014

Pridané:
30.1.2017

Kontrola príjmov a výdavkov v Centre voľného času Nová Baňa za rok 2014

Pridané:
30.1.2017

Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta

Pridané:
30.1.2017Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800