en
Neprehliadnite


Správy z kontrol

Zobraziť dokumenty za rok: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Kontrola hospodárenia a zostavenia účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa za rok 2015

Pridané:
30.1.2017

Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2015

Pridané:
30.1.2017

Kontrola príjmov a výdavkov v Materskej škole, ul. Nábrežná, Nová Baňa za rok 2015

Pridané:
30.1.2017

Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta

Pridané:
30.1.2017

Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Nová Baňa k 31.12.2015

Pridané:
30.1.2017

Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov v rozpočtovej organizácii Základná škola Jána Zemana k 31.12.2015

Pridané:
30.1.2017

Kontrola vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, príjmov a výdavkov v Základnej umeleckej škole Nová Baňa za I. polrok 2016

Pridané:
30.1.2017

Kontrola dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Pridané:
30.1.2017Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800