en
Neprehliadnite


Stanoviská hlavného kontrolóra

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Nová Baňa za rok 2020

Pridané:
3.6.2021

- Stanovisko k rozpočtu na roky 2021 – 2023

Pridané:
29.12.2020

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018

Pridané:
21.5.2019

Stanovisko k rozpočtu na roky 2019 - 2021

Pridané:
14.1.2019

Stanovisko k záverečnému účtu Mesta Nová Baňa za rok 2017

Pridané:
13.12.2018

Stanovisko k záverečnému účtu Mesta Nová Baňa za rok 2016

Pridané:
13.12.2018

Stanovisko k rozpočtu na roky 2018 - 2020

Pridané:
13.12.2018

Stanovisko HK mesta k návrhu rozpočtu mesta Nová Baňa na roky 2016-2018

Pridané:
30.1.2017

Stanovisko HK mesta k návrhu rozpočtu mesta Nová Baňa na roky 2017-2019

Pridané:
30.1.2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Nová Baňa za rok 2015

Pridané:
30.1.2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Nová Baňa za rok 2014

Pridané:
30.1.2017

Stanovisko k rozpočtu na roky 2015-2017

Pridané:
21.1.2015

Stanovisko k rozpočtu na roky 2014-2016

Pridané:
21.1.2015

Stanovisko k rozpočtu na roky 2013-2015

Pridané:
21.1.2015

Stanovisko k rozpočtu na roky 2012-2014

Pridané:
21.1.2015

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Nová Baňa za rok 2013

Pridané:
21.1.2015

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Nová Baňa za rok 2012

Pridané:
21.1.2015

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Nová Baňa za rok 2011

Pridané:
21.1.2015

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Nová Baňa za rok 2010

Pridané:
21.1.2015Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800