Samospráva

Zápisnice komisií


Finančná komisia

Predseda: JUDr. Vladislav Lalka
Členovia: Ing. Viktória Valachovičová, PhD., Ing. Jozefína Kasanová, Ing. Adrián Vatrt, Ing. Karol Tužinský
Zapisovateľka: Mária Bakošová


Komisia územného plánu, životného prostredia a majetková

Predseda: Ing. Karol Tužinský
Členovia: Maroš Marko, Mgr. Adrian Zima, JUDr. Vladislav Lalka, Ing. Iveta Pallerová, Ing. Marek Horniak, Mgr. Branislav Pirháč
Zapisovateľka: Dáša Zigová


Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

Predseda: Mgr. Juraj Kološta
Členovia: Anton Medveď, Igor Moško, Mgr. Peter Hudec, PaedDr. Tatiana Polcová, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Ing. Ján Letko, Katarína Štrbová, Mgr. Natália Kopernická
Zapisovateľka: Dagmar Lachká


Komisia rozvoja, bytová a sociálna

Predseda: Maroš Marko
Členovia: Anton Medveď, Mgr. Juraj Kološta, Marián Hudec, MUDr. Mária Bradiaková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba
Zapisovateľka: Ing. Mgr. Eliška Vallová


Komisia cestovného ruchu a propagácie

Predseda: Milan Rafaj
Členovia: Mgr. Ján Škvarka, Mgr. Juraj Kološta, Igor Moško, Ing. Ľubica Hollá, Igor Gladiš, Natália Pinková, Branislav Medveď, Mgr. Žofia Buganová
Zapisovateľka: Veronika Volfová


Komisia dopravy

Predseda: Ing. Viktória Valachovičová, PhD.
Členovia: Maroš Marko, Gregor Káder, Anton Žňava, Jozef Bóna, Matúš Maruniak, Ján Jánošov, Ing. Katarína Naďová
Zapisovateľka: Ing. Veronika Búryová


Komisia ZPOZ (zbor pre občianske záležitosti):

Predseda: Mgr. Ján Škvarka
Členovia: Natália Pinková, Mgr. Ján Škvarka, Lýdia Benčová, Mária Lutišanová, Mgr. Viera Kopernická, Mgr. Denisa Bátorová


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Členovia: Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Mgr. Ján Škvarka, Igor Moško

Aktuality

ZAČNI LETO S NAMI !!!

20. 5. 2022
Nová Baňa

4.6.2022 Medzinárodný deň detí a KI cup 2022...

Porucha vody v lokalite pod Zvoničkou

19. 5. 2022
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom mesta Nová Baňa, že v lokalite pod Zvoničkou bude z dôvodu poruchy  na v......

17. ročník Týždeň športu pre všetkých

18. 5. 2022
Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa v spolupráci so školami, športovými klubmi a občianskymi združeniami organizuje Týždeň športu pre všetkých. 17. ro......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.