en
Neprehliadnite


Komisie pri MsZ

Zápisnice komisií

 

Finančná komisia

Predseda: JUDr. Vladislav Lalka

Členovia: Ing. Viktória Valachovičová, Ing. Karol Tužinský, Ing. Adrián Vatrt, Ing. Jozefína Kasanová

Zapisovateľka: Mária Bakošová

Rokovací poriadok komisie

 

Komisia územného plánu, životného prostredia a majetková

Predseda: Ing. Karol Tužinský

Členovia: Maroš Marko,  Mgr. Adrian Zima,  JUDr. Vladislav Lalka, Ing. Iveta Pallerová, Ing. Marek Horniak a Mgr. Branislav Pirháč,

Zapisovateľka: Dáša Zigová

 

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

Predseda: Mgr. Juraj Kološta

Členovia: Anton Medveď, Igor Moško, Mgr. Peter Hudec, PaedDr. Tatiana Polcová, Ing. Viktória Valachovičová PhD., Ing. Ján Letko, Katarína Štrbová, Mgr. Natália Kopernická

Zapisovateľka: Dagmar Lachká

Rokovací poriadok komisie

 

Komisia rozvoja, bytová a sociálna

Predseda: Maroš Marko

Členovia: Anton Medveď, Mgr. Juraj Kološta, Marián Hudec, MUDr. Mária Bradiaková, Mgr. Branislav Pirháč, Ing. Jozef Štrba

Zapisovateľka: Ing. Mgr. Eliška Vallová

Rokovací poriadok komisie

 

Komisia cestovného ruchu a propagácie

Predseda: Milan Rafaj

Členovia: Mgr. Ján Škvarka, Mgr. Juraj Kološta, Igor Moško, Ing. Ľubica Hollá, Igor Gladiš, Natália Pinková, Branislav Medveď, Mgr. Žofia Buganová

Zapisovateľka: Veronika Volfová

Rokovací poriadok komisie

 

Komisia dopravy

Predseda: Mgr. Peter Hudec

Členovia: Maroš Marko, Gregor Káder, Ing. Viktória Valachovičová, PhD.,  Ing. Vladimír Debnár, Jozef Bóna,  Matúš Maruniak, Ján Jánošov

Zapisovateľka: Ing. Slavomíra Bačová

Rokovací poriadok komisie

 

Komisia ZPOZ (zbor pre občianske záležitosti):

Predseda: Mgr. Ján Škvarka

Členovia: Natália Pinková, Mgr. Ján Škvarka, Lýdia Benčová, Mária Lutišanová, Mgr. Viera Kopernická, Mgr. Denisa Bátorová

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Predseda: Mgr. Ján Škvarka

Členovia: Mgr. Juraj Kološta, JUDr. Vladislav Lalka, Igor Moško
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800