en
Neprehliadnite


Demografia

Dlhoročný postupný klesajúci trend počtu obyvateľov nášho mesta pokračuje. K 31.12.2017 mala Nová Baňa 7099 obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu, čo je v porovnaní s rokom 2016 o 54 obyvateľov menej.

Z celkového počtu obyvateľov mesta je viac žien a to 3656, čím tvoria 51,5 % z celkového počtu obyvateľov. Muži sú trochu v menšine s počtom 3443, čím tvoria 48,5 % počtu obyvateľov.

Vlani sa k trvalému pobytu prihlásilo 90 občanov. Zároveň mesto opustilo a odhlásilo sa až 146 občanov, čo v celkových číslach znamená rozdiel 56 občanov.

Narodilo sa nám 81 najmenších obyvateľov mesta (o 20 viac než v roku 2016), z toho 35 chlapcov a 46 dievčat. Rodičia pri určovaní mena dieťatka využili naozaj veľa možností. K najobľúbenejším menám, ktoré boli deťom zapísané do rodného listu patria – Dávid, Samuel a u dievčat Tamara, Veronika, Lucia, Karolína. Našli sa aj menej frekventované mená ako Abigail, Ellie, Chiara.

V roku 2017 uzavrelo manželstvo 70 párov. Rozvodovosť sa v prechádzajúcom roku zvýšila,, rozvedených bolo 13 manželstiev.

Jedným z dôvodov úbytku obyvateľstva je aj vyššia úmrtnosť. V roku 2017 sme evidovali 79 úmrtí, čo je o 9 viac ako v roku 2016.

K záveru roka sme evidovali 34 občanov vo veku 90 a viac rokov. Priemerný vek obyvateľstva zostáva naďalej na hranici 41 rokov, pričom najstarší občan mesta sa v r. 2017 dožil veku 97 rokov.

Údaje o počte narodení, úmrtí, či počte uzavretých manželstiev nemusia byť konečné, nakoľko nemáme prehľad o týchto udalostiach našich občanov, ktoré sa stanú v zahraničí.
 

  Muži Ženy Spolu
Stav k 31.12.2017 3473 3680 7153
Narodení 35 46 81
Zomrelí 39 40 79
Prisťahovaní k trvelému pobytu 39 51 90
Odsťahovaní z trvalého pobytu 65 81 146
Stav k 31.12.2017 3443 3656 7099

Prehľad počtu obyvateľov podľa častí mesta k 31.12.2017

Časť mesta Muži Ženy Spolu
Nová Baňa - mesto 2787 2991 5778
Štále 503 493 996
Stará Huta 34 43 77
Bukovina 79 86 165
Chotár 40 39 83
Spolu 3443 3656 7099

 

 

Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2017

Kategória Muži Ženy Spolu
Vek od 0 do 3 rokov 100 104 204
Vek od 3 do 6 rokov 122 93 215
Vek od 6 do 15 rokov 297 288 585
Vek od 16 do 18 rokov 90 97 187
Vek od 18 do 60 rokov 2110 2118 4228
Vek nad 60 rokov 724 956 1680
Spolu 3443 3656 7099

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881