Samospráva

Demografia mesta Nová Baňa za rok 2023

Znovu nám z počtu obyvateľov ubudlo. K 31.12.2023 nás bolo 6835, čo je v porovnaní s rokom 2022 o 44 obyvateľov menej.

I napriek tomu, že žien ubudlo viac, z konečného počtu obyvateľov je stále viac žien s počtom 3511, čo je 51,37% z celkového počtu a mužov je 3323, čo je 48,63% z celkového počtu obyvateľov.

V uplynulom roku sa k nám prisťahovalo 80 nových občanov, ale odhlásilo sa 109 občanov.

Narodilo sa 62 detí, z toho 39 chlapcov a 23 dievčat. Výber mien bol pestrý. Obľúbené začiatočné písmená pri výbere mien detí boli M a T.

Úmrtnosť nám mierne klesla. Oproti roku 2022 zomrelo o 5 ľudí menej a to v počte 77, z toho 33 mužov a 44 žien.

Spoločnú životnú cestu si zvolilo 50 párov. Novobančania u nás v meste mali 20 obradov, z toho 11 civilných a 9 cirkevných. Počet rozvedených osôb bol 28.

Priemerný vek obyvateľstva sa mierne zvýšil na 42,69 rokov. V decembri sa najstaršia občianka dožila veku 103 rokov a najmladšia občianka mala 3 dni.

Údaje o počte narodení, úmrtí, či počte uzavretých manželstiev nemusia byť konečné, nakoľko nemáme prehľad o týchto udalostiach našich občanov, ktoré sa stanú v zahraničí.

Prehľad za rok 2023


Muži

Ženy

Spolu

Stav k 1.1.2023

3343

3536

6879

Narodení

39

23

62

Zomrelí

33

44

77

Prisťahovaní k trvalému pobytu

36

44

80

Odsťahovaní z trvalého pobytu

54

55

109

Stav k 31.12.2023

3324

3511

6835


Prehľad počtu obyvateľov podľa častí mesta k 31.12.2023

Časť mesta

Muži

Ženy

Spolu

Nová Baňa - mesto

2657

2837

5494

Štále

519

509

1028

Stará Huta

33

38

71

Bukovina

69

78

147

Chotár

46

49

95

Spolu

3324

3511

6835


Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2023

Kategória

Muži

Ženy

Spolu

Vek od 0 do 3 rokov

139

119

258

Vek od 4 do 6 rokov

114

113

227

Vek od 7 do 15 rokov

318

279

597

Vek od 16 do 18 rokov

94

78

172

Vek od 19 do 61 rokov

1948

1982

3930

Vek 62 a viac rokov

711

940

1651

Spolu

3324

3511

6835


Vek obyvateľov mesta k 31.12.2023

Muži

Ženy

Spolu

Podiel v %  zaokruhl.

Vek 0-14 rokov

541

476

1017

14,88

Vek 15-64 rokov

2202

2241

4443

65,00

Vek 65 a viac

581

794

1375

20,12

SPOLU

3324

3511

6835

100,00


Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.