Samospráva

Demografia mesta Nová Baňa za rok 2021

Dlhoročný klesajúci trend počtu obyvateľov nášho mesta pokračuje. K 31.12.2021 mala Nová Baňa 6969 obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu, čo je v porovnaní s rokom 2020 o 37 obyvateľov menej.

Z celkového počtu obyvateľov mesta je viac žien a to 3598, čím tvoria 51,6 % z celkového počtu obyvateľov. Muži sú trochu v menšine s počtom 3371, čím tvoria 48,4 % počtu obyvateľov.

Vlani sa k trvalému pobytu prihlásilo 79 občanov. Zároveň mesto opustilo a odhlásilo sa až 99 občanov, čo v celkových číslach znamená rozdiel 20 občanov.

Narodilo sa nám 72 najmenších obyvateľov mesta (o 7 viac než v roku 2020), z toho 37 chlapcov a 35 dievčat. Rodičia pri určovaní mena dieťatka využili naozaj veľa možností. K najobľúbenejším menám, ktoré boli deťom zapísané do rodného listu patria – Adam, Jakub, Martin, Matej a u dievčat Ema, Karolína, Rebeka, Olívia. Našli sa aj menej frekventované mená ako Noemi, Élodie Lia, Anabela.

V roku 2021 sa 57 párov rozhodlo uzavrieť manželstvo. Oproti predchádzajúcemu roku sa mierne zvýšil počet rozvodov s konečným číslom 12.

Jedným z dôvodov úbytku obyvateľstva je aj vyššia úmrtnosť, kedy sme zaznamenali 89 úmrtí, čo je zatiaľ najvyšší počet úmrtí za posledných 10 rokov.

K záveru roka sme evidovali 36 občanov vo veku 90 a viac rokov. Priemerný vek obyvateľstva sa zvýšil na hranicu 42 rokov, pričom najstaršia občianka mesta sa v r. 2021 dožila veku 101 rokov.

Údaje o počte narodení, úmrtí, či počte uzavretých manželstiev nemusia byť konečné, nakoľko nemáme prehľad o týchto udalostiach našich občanov, ktoré sa stanú v zahraničí.


Prehľad za rok 2021


Muži

Ženy

Spolu

Stav k 1.1.2021

3393

3613

7006

Narodení

37

35

72

Zomrelí

52

37

89

Prisťahovaní k trvalému pobytu

37

42

79

Odsťahovaní z trvalého pobytu

44

55

99

Stav k 31.12.2021

3371

3598

6969


Prehľad počtu obyvateľov podľa častí mesta k 31.12.2021

Časť mesta

Muži

Ženy

Spolu

Nová Baňa - mesto

2711

2915

5626

Štále

511

507

1018

Stará Huta

30

39

69

Bukovina

77

82

159

Chotár

42

55

97

Spolu

3371

3598

6969


Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2021

Kategória

Muži

Ženy

Spolu

Vek od 0 do 3 rokov

140

148

288

Vek od 4 do 6 rokov

99

93

192

Vek od 7 do 15 rokov

324

283

607

Vek od 16 do 18 rokov

87

90

177

Vek od 19 do 61 rokov

2043

2073

4116

Vek nad 61 rokov

678

911

1589

Spolu

3371

3598

6969


Vek obyvateľov mesta k 31.12.2021

Muži

Ženy

Spolu

Podiel v % zaokruhl.

Predproduktívny vek (0-14 rokov)

501

468

969

14

Produktívny vek (15-64 rokov)

2324

2352

4676

67

Poproduktívny vek (64+ rokov)

546

778

1324

19

SPOLU

3371

3598

6969

100,00


EVIDENCIA OBYVATEĽOV 2012-2021

Aktuality

Jarné prázdniny v Centre voľného času Nová Baňa

26. 1. 2023
Kultúra Oznamy

Jarné prázdniny v Centre voľného času Nová Baňa ...

POZOR ZMENA!!! Preloženie akcie Zimný prechod Pohronským Inovcom

26. 1. 2023
Kultúra Oznamy

53. ročník Zimného prechodu Pohronským Inovcom je preložený z dôvodu zákazu využívania lesa verejnosťou a zabezpečenia šírenia afr......

Regionálna prezentácia stredných škôl žarnovického okresu

26. 1. 2023
Oznamy

Regionálne centrum kariéry Žarnovica v spolupráci s mestom Žarnovica a strednými školami pripravilo pre žiakov končiacich ročníkov......

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.