en
Neprehliadnite


Majetkové oznámenia

Majetkové oznámenia

Primátor mesta, poslanec mestského zastupiteľstva je v zmysle zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/formulare povinný podať majetkové oznámenie.

2020

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Mgr. Hudec Peter
Káder Gregor
Mgr. Kološta Juraj
JUDr. Lalka Vladislav
Marko Maroš
Medveď Anton
Moško Igor
Rafaj Milan
Mgr. Škvarka Ján
Ing. Tužinský Karol
Ing. Viktória Valachovičová PhD.
Mgr. Zima Adrian

 

2019

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Mgr. Hudec Peter
Káder Gregor
Mgr. Kološta Juraj
JUDr. Lalka Vladislav
Marko Maroš
Medveď Anton
Moško Igor
Rafaj Milan
Mgr. Škvarka Ján
Ing. Tužinský Karol
Ing. Viktória Valachovičová PhD.
Mgr. Zima Adrian

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800