en
Neprehliadnite


Pracovné materiály MsZ plánované

Pozvánka

Pridané:
9.10.2019

1. 6. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2019

Pridané:
9.10.2019

2. Nákup služobného motorového vozidla pre MsBP Nová Baňa, s. r. o.

Pridané:
9.10.2019

3. Voľba riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta Nová Baňa

Pridané:
9.10.2019

4. Majetkové veci

Pridané:
9.10.2019Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881