en
Neprehliadnite


Pracovné materiály MsZ plánované

Pozvánka

Pridané:
4.5.2020

1. Kontrola plnenia uznesení

Pridané:
4.5.2020

2. Správa z kontroly

Pridané:
4.5.2020

3. Správa o inventarizácii majetku mesta Nová Baňa k 31.12.2019

Pridané:
4.5.2020

4. Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2019

Pridané:
4.5.2020

5. 3. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2020

Pridané:
4.5.2020

6. Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Nová Baňa

Pridané:
4.5.2020

7. VZN mesta Nová Baňa o verejnom poriadku

Pridané:
4.5.2020

8. VZN mesta Nová Baňa o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s plateným státím v meste Nová Baňa

Pridané:
4.5.2020

9. VZN mesta Nová Baňa o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia MZZO na území mesta Nová Baňa

Pridané:
4.5.2020

10. Majetkové veci

Pridané:
4.5.2020Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800