en
Neprehliadnite


Pracovné materiály MsZ plánované

Pozvánka 24.2.2021

Pridané:
17.2.2021

1. Správa o stave plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 24.02.2021

Pridané:
17.2.2021

2. Kontrola Hospodárnosti finančných prostriedkov pri nákupoch do 2 000 EUR v organizáciách MŠ Nábrežná, Základná škola Jána Zemana a Základná umelecká škola, použitých z rozpočtu mesta Nová Baňa v období od 01.01.2020 do 31.12.2020

Pridané:
17.2.2021

3. Kontrola dodržiavania aktuálne platných hygienických opatrení proti šíreniu pandémii koronavírusu, k režimu vstupu osôb do priestorov zamestnávateľa

Pridané:
17.2.2021

4. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa za rok 2020

Pridané:
17.2.2021

5. Pravidlá kontrolnej činnosti mesta Nová Baňa

Pridané:
17.2.2021

6. Návrh na použitie prostriedkov z Rezervného fondu

Pridané:
17.2.2021

7. 1. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa

Pridané:
17.2.2021

8. VZN o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva

Pridané:
17.2.2021

9. Návrh regulovaného parkovania v Kohútove

Pridané:
17.2.2021

10. Akčný plán mesta Nová Baňa na roky 2021 – 2022

Pridané:
17.2.2021

11. Zmena zapisovateľky komisie

Pridané:
17.2.2021Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800