en
Neprehliadnite


Pracovné materiály

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 23.1.2019

Pridané:
16.1.2019

Kontrola plnenia uznesení

Pridané:
16.1.2019

Zápis do kroniky mesta Nová Baňa za rok 2017

Pridané:
16.1.2019

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018

Pridané:
16.1.2019

Správa o činnosti MsP za rok 2018

Pridané:
16.1.2019

Štatút mesta Nová Baňa

Pridané:
16.1.2019

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Novej Bani

Pridané:
16.1.2019

Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov

Pridané:
16.1.2019

Zásady odmeňovania poslancov MsZ, členov a zapisovateľov komisie MsZ

Pridané:
16.1.2019

Termíny zasadnutí MsZ v roku 2019

Pridané:
16.1.2019

Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2019 v oblasti kultúry

Pridané:
16.1.2019

Dotácie z rozpočtu mesta v roku 2019 v oblasti športu

Pridané:
16.1.2019

WIFI pre Teba v meste Nová Baňa

Pridané:
16.1.2019

Majetkové veci

Pridané:
16.1.2019

Vydávanie a tvorba Novobanských novín

Pridané:
16.1.2019Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881