en
Neprehliadnite


Pracovné materiály

Pozvánka

Pridané:
12.8.2019

1. Kontrola plnenia uznesení

Pridané:
12.8.2019

2. Plnenie rozpočtu mesta Nová Baňa za I. polrok 2019

Pridané:
12.8.2019

3. 5. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2019

Pridané:
12.8.2019

4. MŠ Nábrežná rekonštrukcia exteriéru

Pridané:
12.8.2019

5. VZN o poskytovaní služby – sociálny taxík na území mesta Nová Baňa

Pridané:
12.8.2019

6. VZN o poskytovaní služby – opatrovateľská služba na území mesta Nová Baňa

Pridané:
12.8.2019

7. Etický kódex volených predstaviteľov Mesta Nová Baňa

Pridané:
12.8.2019

8. Správa o hospodárení Mestského bytového podniku Nová Baňa, s.r.o. za rok 2018

Pridané:
12.8.2019

9. Správa o hospodárení Mestských lesov spol. s r. o. Nová Baňa za rok 2018

Pridané:
12.8.2019

10. Zmena zapisovateľky v Komisii cestovného ruchu zriadenej pri MsZ v Novej Bani

Pridané:
12.8.2019

11. Majetkové veci

Pridané:
12.8.2019Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881