en
Neprehliadnite


Oddelenie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra, Mestskej knižnice

Kultúra

Zabezpečuje:

- sprostredkovanie kultúry pre občanov všetkých vekových kategórií a vrstiev
- kultúrnu a osvetovú činnosť na miestnej úrovni
- spoluprácu v oblasti kultúry s umeleckými a ochotníckymi súbormi, skupinami, školami, s CVČ, občianskymi združeniami ...
- prenájom priestorov kina Vatra, kultúrneho domu na Štáloch a na Bukovine
- správu objektov určených na prevádzku


Šport

Zabezpečuje:

- širšiu ponuku športových podujatí pre občanov, so zameraním hlavne na deti a mládež
- tradičné športové podujatia v meste
- organizovanie nových podujatí v spolupráci s miestnymi športovými klubmi


Mestská knižnica

Zabezpečuje:

- zabezpečuje výpožičky kníh pre detských a dospelých čitateľov,
- zabezpečuje obnovu knižničného fondu,
- poskytuje platené služby čitateľom - internet, kopírovacie služby,
- organizuje podujatia v rámci spolupráce so školami.


Informačné centrum

- poskytuje všeobecné informácie o regióne, kontakty na firmy a inštitúcie pôsobiace na území mesta i v okolí, možnosti turistiky a športu, ubytovacie a stravovacie zariadenia, príchody a odchody autobusov a vlakov na celom území Slovenska,
- poskytuje platené služby: kopírovanie, faxovanie, prepisovanie a tlač dokumentov, skenovanie, plošnú inzerciu,
- predaj suvenírov, informačného a propagačného materiálu, pohľadníc, turistických máp, autoatlasov,
- príprava a predaj Novobanských novín,
- ubytovanie,
- poskytujeme individuálne komplexné cestovné poistenie.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800