en
Neprehliadnite


Sekretariát

Sekretariát zabezpečuje

  • vedenie agendy kancelárie primátora,
  • agendu zasadnutí mestského zastupiteľstva,
  • správu informačnej tabule MsÚ,
  • evidenciu prijatých noriem v meste.

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800