en
Neprehliadnite


Rada seniorov

Členovia rady seniorov

Mária Hudecová
predsedníčka Rady seniorov

Mgr. Irena Palajová
podpredsedníčka Rady seniorov

Mária Drevová
tajomníčka

Božena Vančová,
Kvetoslava Číková,
Anna Šedianska,
Natália Šimová,
Emília Lovíšková,
Ing. Július Uhrecký,
Ing. Anna Klačková,
Otília Víglaská,
Ing. Marta Búryová
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800