en
Neprehliadnite


Rada seniorov

Členovia rady seniorov

Mária Hudecová
predsedníčka Rady seniorov

Mgr. Irena Palajová
podpredsedníčka Rady seniorov

Mária Drevová
tajomníčka
 

Členovia rady seniorov:

Božena Vančová,
Kvetoslava Číková,
Anna Šedianska,
Natália Šimová,
Ružena Gašparíková,
Emília Lovíšková,
Ing. Július Uhrecký,
Ing. Anna Klačková,
Otília Víglaská
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881