en
Neprehliadnite


Rady škôl

Delegovaní zástupcovia mesta do rád škôl

Rada školy pri Základnej škole Jána Zemana Školská 6 Nová Baňa:
Natália Pinková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva Nová Baňa
Maroš Marko, poslanec Mestského zastupiteľstva Nová Baňa
Marta Müllerová, pracovníčka Mestského úradu Nová Baňa
Ing. Jozef Koperdák, delegovaný zástupca mesta Nová Baňa

Rada školy pri Základnej umeleckej škole, Kollárova 5, Nová Baňa:
Maroš Marko, poslanec Mestského zastupiteľstva Nová Baňa
Ing. Karol Tužinský, poslanec Mestského zastupiteľstva Nová Baňa
Ing. Katarína Ditteová, pracovníčka Mestského úradu Nová Baňa

Rada školy pri Centre voľného času, Bernolákova 30, Nová Baňa:
Ing. Viktória Valachovičová PhD., poslankyňa Mestského zastupiteľstva Nová Baňa
Mgr. Adrián Zima, poslanec Mestského zastupiteľstva Nová Baňa

Rada školy pri Materskej škole, Nábrežná 2, Nová Baňa:
Peter Forgáč, poslanec Mestského zastupiteľstva Nová Baňa
Ing. Zdenko Král, poslanec Mestského zastupiteľstva Nová Baňa
Bc. Ján Ďurovský, pracovník Mestského úradu Nová Baňa
Mgr. Helena Orgonášová, delegovaná zástupkyňa mesta
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881