Aktuality

Pozývame vás do Radničného parku v Novej Bani

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vianočná Nová Baňa, Príde k nám Mikuláš, benefičné podujatie MY A NAŠE MESTO, ale aj uvedenie knihy do života Zlatý rak z Königsbe......

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku

7. 12. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Ochutnávka vianočnej kapustnice v radničnom parku Každým dňom sme bližšie k Vianociam, najkrajším sviatkom v roku. Strávime ich......

Mikuláš v ZPS ÚSMEV

6. 12. 2023
Oznamy

Tak ako každý rok, aj tento rok do nášho Zariadenia pre seniorov ÚSMEV zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Našich blízkych priš...

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 5. apríla 2023

29. 3. 2023 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň
5. apríla 2023 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.
do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

Otvorenie
• Informačný blok vedenia mesta
1. Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 27.3.2023
2. Správa o výsledku kontroly použitia finančných prostriedkov z transparentného účtu
3. Externe financované projekty rozvoja mesta
4. Návrh na prijatie úveru na financovanie investičnej akcie - rekonštrukcia vodnej nádrže Tajch
5. Vodná nádrž Tajch, rekonštrukcia - schválenie investície
6. Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb
7. Finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb
8. Energetické hospodárstvo v meste Nová Baňa
9. Odpadové hospodárstvo v meste Nová Baňa
10. Majetkové veci
11. Správa o činnosti Mestskej polície v Novej Bani za obdobie 1.1.2022 do 31.12.2022
12. Dozorná rada Sociálneho podniku
13. Vývoj počtu zamestnancov MsÚ a TS
14. Interpelácie poslancov, riaditeľov organizácií a školských zariadení
15. Interpelácie občanov (vyhradený čas 15.00 - 15.30 hod.) - prezenčne/ web stránka
Záver

Pracovné materiály

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.