Aktuality

Novobanský jarmok sa niesol v duchu remesiel, zábavy a dobrého jedla

29. 9. 2023
Nová Baňa

Novobanský jarmok sa radí medzi podujatia, na ktoré sa všetci tešíme. A aký prívlastok si zaslúži? Myslím, že mu právom patrí trad......

Osadenie spomaľovacích prahov na štátnej ceste III. triedy

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa informuje, že podľa interného predpisu č. TP 023 Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministe......

Mestská polícia Nová Baňa informuje o tel. číslach

29. 9. 2023
Oznamy

Mestská polícia Nová Baňa oznamuje občanov, že v prípade neprítomnosti príslušníkov Mestskej polície Nová Baňa môžete v prípade po......

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 19. októbra 2022

12. 10. 2022 Mestské zastupiteľstvo

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň


19. októbra 2022 (t.j. v stredu) o 17.00 hod.v obradnej sieni mesta Nová Baňa s nasledovným programom:O t v o r e n i eOdovzdanie Ceny mesta Štefanovi Wolfovi Slameníkov

Odovzdanie Ceny mesta Jozefovi Spurnému

Odovzdanie Ceny mesta Ing. Júliusovi Uhreckému

Odovzdanie Ceny mesta Jozefovi Blahovi

Odovzdanie Ceny mesta MUDr. Kataríne Tužinskej

Udelenie čestného občianstva mesta Nová Baňa MUDr. Gejzovi Bočovi in memoriam


Z á v e r

                      

Slávnostné mestské zastupiteľstvo bude vysielané online.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA

                                                         primátor mesta 

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.