Aktuality

Stavanie mája 30. apríla 2024

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 o 15.30 hod. na Námestí slobody v Novej Bani. V sp......

Stavanie mája na Gápli dňa 30. apríla 2024

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vrškári a mesto Nová Baňa Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája dňa 30. apríla 2024 na Gápli o 16:30 hod. O dobrú náladu sa po......

Pochod za život

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Obec Rudno nad Hronom ako spoluorganizátor podujatia pozýva všetkých, ktorí majú radi pohyb a turistiku na 2. ročník „Pochodu za ž...

Večer plný lásky, ľudskosti a emócií

17. 5. 2022 Nová Baňa

Týmito slovami sa dá vystihnúť atmosféra 11. ročníka benefičného koncertu MY A NAŠE MESTO, ktorý sa uskutočnil 13. mája 2022 v kine VATRA, tentokrát s podtitulom „Mamka a ocko v jednej osobe.“

Podujatie, ktorého organizátorom je mesto Nová Baňa, je prevažne smerované na pomoc ľuďom v ťažkej životnej situácii.

A inak tomu nebolo ani tentokrát. Koncert ako aj finančný výťažok z neho bol venovaný trom rodinám, ktoré prišli o milujúceho otca a starostlivého manžela, rodinám Tužinskej, Mὔllerovej a Bocánovej. Myšlienka pomôcť práve im sa zrodila v Komisii kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ mesta Nová Baňa.

Záštitu nad týmto ročníkom benefičného koncertu prevzala Základná škola svätej Alžbety Nová Baňa, ktorá sa tejto úlohy zhostila so všetkou pokorou a úctou. O krásny a emotívny program sa postarali deti a mládež z Materskej školy Nová Baňa, Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa, Centra voľného času Nová Baňa, Základnej školy svätej Alžbety Nová Baňa, Spojenej školy Nová Baňa, Gymnázia Františka Švantnera Nová Baňa. Medovníkové srdiečka, ktorými koncert podporila Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani, boli ako poďakovanie venované návštevníkom pri vstupe do kinosály.

Hosťom programu bol Filip Urda, skvelý hudobník - akordeonista, ktorý ani na okamih nezaváhal, prijal pozvanie a svojím nezištným vystúpením v závere koncertu zanechal divákom krásny odkaz.

Na koniec večera, ktorým nás sprevádzali Ivanka a Samko, žiaci Základnej školy svätej Alžbety v Novej Bani, vystúpili na javisko Branislav Jaďuď, primátor mesta, Juraj Kološta, predseda komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, mamičky - pani Tužinská, pani Mὔllerová a Kristián, syn pani Bocánovej, ktorá sa koncertu nemohla zúčastniť. Obdarovaným sa prihovoril primátor mesta a predseda komisie informoval o sume, ktorá bola darcami poukázaná na účet Spoločenstva rodičov pri ZŠ sv. Alžbety. Od vyhlásenia benefície ku dňu konania koncertu bolo naň na tento účel pripísaných 3060 Eur. Táto suma bude rovným dielom (1/3) poukázaná bezhotovostným prevodom na účty mamičiek Tužinskej, Mὔllerovej a Bocánovej. Následne primátor mesta odovzdal pani Tužinskej a pani Mὔllerovej finančnú hotovosť z dobrovoľného príspevku od darcov a návštevníkov koncertu. Pani Bocánovej bude finančný dar odovzdaný v náhradnom termíne. Finančná hotovosť v sume 1650 Eur bola taktiež rozpočítaná rovným dielom (1/3). Aj napriek veľmi emotívnej atmosfére obdarované mamičky a Kristián vyslovili úprimné poďakovanie všetkým, ktorí za benefičným koncertom stáli.

Naše poďakovanie za finančný dar patrí: Mestské lesy, spol. s r. o.; Knauf Insulation, spol. s r. o.; H-Dent, spol. s r. o.; UNISTAV NB, spol. s r. o.; HalfPoint, spol. s r. o.; NOBA - Trans, spol. s r. o.; Industry Vision Progress, spol. s r. o.; Great Escape, spol. s r. o.; Peter Forgáč a Jaroslav Udička, ale aj všetkým nemenovaným.

Zároveň poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby sme mohli pomôcť mamičkám a ich deťom v ich neľahkej životnej situácii.

A o tom, že spolupatričnosť a solidarita sú stále našimi základnými hodnotami, svedčí nielen suma, ktorá bola darovaná na podporu rodín, ale aj do posledného miesta zaplnená kinosála a aura, ktorá sa vznášala počas celého koncertu.

ĎAKUJEME!

Text: Dagmar Lachká, MsÚ, manažér kultúry a športu

Foto: Peter Valachovič

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.