Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Buďte pozdravení všetci, ktorí si tento odkaz prečítate

5. 8. 2022 Oznamy

Píše sa rok 2022, ktorý je rokom extrémneho sucha a tepla v celej Európe. Je rokom, v ktorom sa začala vojna v susednom štáte na Ukrajine a obdobím, v ktorom už viac ako tretí rok celý svet zápasí s pandémiou koronavírusu COVID- 19, ale aj rokom veľkého zdražovania a inflácie na celom svete.

Napriek všetkým nepríjemnostiam, ktoré na Novú Baňu, jej obyvateľov, Slovensko a celý svet doľahli, je rok 2022 pre Novobančanov – aj rokom výročí významných udalostí v histórii nášho mesta, ktoré sú spojené s viac ako 550 – ročnou baníckou tradíciou hrdého, bývalého slobodného kráľovského a banského mesta. V roku 2022 si pripomíname aj 300. výročie uvedenia do prevádzky Potterovho parného stroja, ktorý ako prvý na európskom kontinentálnej využíval parnú silu na odčerpávanie vody zo zaplavených štôlní, v ktorých sa v minulosti ťažilo zlato a striebro. Základy strojovne tohto unikátneho stroja boli objavené v 2019 a v tomto roku sa ukončil štyri roky trvajúci archeologický prieskum, ktorým bolo potvrdené pôvodné miesto základov strojovne Potterovho parného stroja v Novej Bani na ulici Mariánskej č. 9.

200. výročie postavenia Baníckej kaplnky sv. Anny patrónky baníkov z Novej Bane nech je pre Vás symbolickým dátumom, ktorý Vám bude pripomínať náš odkaz, ktorý sme pre Vás do oltára uložili. História dokumentuje, že ku kaplnke sa baníci obracali v modlitbách pred prácou i po práci, žiadajúc svätých o ochranu svoju, svojej rodiny a blízkych, ale aj za ochranu svojho mesta, ktoré bolo v histórii mnohokrát skúšané.

Vedomí si významu tohto miesta pre našich predkov a nás, sme sa rozhodli pri príležitosti 200. výročia jej postavenia, obnoviť Banícku kaplnku v Novej Bani ako hmotný prejav nášho kultúrneho dedičstva z časov minulých. Týmto by sme Vás chceli vyzvať, aby ste aj vy vzdávali úctu predkom a hodnotám, ktoré vyznávali a vyznávame a to pracovitosti, viere, úcte a spolupatričnosti, na ktoré sme nadviazali aj my pri obnove baníckej kaplnky.

Chceli by sme vyjadriť túžbu, aby tieto hodnoty spoločnosti pretrvali a boli hodnotami i pre ďalšie generácie o čo Vás prosíme ako našich nasledovníkov.

Túto kaplnku sme s úctou opravili pre všetkých Novobančanov, ale aj tých, ktorí majú radi históriu a dedičstvo našich predkov.


S pozdravom ZDAR BOH

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA - primátor mesta

Zoltán Vén – predseda Novobanského baníckeho spolku, o.z.

Branislav Medveď – predseda Nová Baňa, o.z.

Mgr. Ján Havran – organizátor rekonštrukčných prác na baníckej kaplnke

PhDr. Oľga Lauková, PhD. – organizačné, propagačné a rekonštrukčné zastrešenie prác


foto: Ján Letko


Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.