Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

19. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a. s., oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude v našom meste prerušená distribúcia elektri......

Banícky fakľový sprievod a Anna bál, 20. júl 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa

Mesto Nová Baňa vás pri príležitosti sviatku sv. Anny, patrónky baníkov, pozýva na Banícky fakľový sprievod, ktorý sa uskutoční v ......

Mestská knižnica - Dovolenka 22.7. - 26.7. 2024

19. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mestská knižnica oznamuje čitateľom, že v dňoch 22.7. - 26.7. 2024 bude z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÁ. Za pochopenie ďa......

Cena mesta

20. 10. 2022 Nová Baňa Oznamy

Dňa 19.októbra 2022 sa v obradnej sieni mesta Nová Baňa konalo slávnostné mestské zastupiteľstvo, na ktorom sa odovzdávala Cena mesta. Slávnosti sa zúčastnili ocenení a poslanci mestského zastupiteľstva. Ocenenie získali:

Štefan Wolf  Slameníkov - niekoľko desiatok rokov aktívne báda a vydáva knižné publikácie o novobanských Štáloch. Veľmi pútavým spôsobom zaznamenáva nielen miestne tradície, ale aj zachováva jednotlivé názvy častí lokalít Štále. Je autor románu (Zem tŕním venčená, 2007), kníh poviedok (Posledné zvonenie, 1999; Lohajova Anička, 2006), literatúry faktu (Rúbanisko, 1999; Krvavá štiavnická štreka, 2004), divadelnej hry (Deravý most, 2000). Cenu mesta dostal za prínos a unikátnu tvorbu v oblasti literatúry.

 Jozef Spurný – je viacnásobný darca krvi. Túto drahocennú, pre život človeka dôležitú tekutinu daroval 173 krát. Po prvom odbere v roku 1977 sa každoročne zúčastňoval na odberoch vo viacerých odberových centrách a za svoj šľachetný postoj k utrpeniu chorých a nezištnú pomoc získal postupne všetky stupne plakiet Dr. Jánskeho – od bronzovej po diamantovú v roku 2009. Cenu mesta dostal za mnohonásobné dobrovoľné darovanie krvi.

Ing. Július Uhrecký – je dlhoročným podpredsedom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktoré je občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky. Je historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protifašistických bojovníkov v Slovenskej republike, združujúcim občanov SR a účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, za demokraciu a sociálnu spravodlivosť, ktorí súhlasia s jeho pôsobením, poslaním a cieľmi, programovým zameraním a ustanoveniami. V súlade s jeho stanovami presadzuje demokratický a humánny odkaz národnooslobodzovacieho boja začatý štúrovcami, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním v súlade s princípmi obsiahnutými v Charte ľudských práv a Ústave SR. Odsudzuje všetky pokusy o znevažovanie SNP a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny. Dbá o to, aby história boja proti fašizmu a za národné oslobodenie bola pravdivo vysvetľovaná. Každoročne navrhuje do rozpočtu mesta Nová Baňa ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a hrobov padlých hrdinov boja proti fašizmu. Cenu mesta dostal za dlhoročnú záslužnú a prospešnú činnosť v zväze Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a v prospech mesta Nová Baňa.

Jozef Blaha - poznáme ho ako ovocinára, pôdohospodára, spisovateľa, publicistu a novinára, ktorý žije a tvorí v meste Nová Baňa od roku 1979. Po celý život pracoval v rezorte pôdohospodárstva. Bol agronómom pre špeciálne plodiny, pôsobil v oblasti ovocinárstva, zeleninárstva, rastlinolekárstva a v oblasti výskumu a zakladania intenzívnych ovocných sadov. Podieľal sa na zakladaní a pestovaní intenzívnych ovocných sadov. Je literárne činný. Je členom Spolku slovenských spisovateľov (od roku 2014). Témy, ktorými sa zaoberal,boli kultúra, poľnohospodárstvo, šport, zdravotníctvo, ale zachytával najmä postrehy ľudí. Je autorom poviedok, čŕt, spoluautorom monografie. Námety pre svoju tvorbu čerpá zo života, z dedinského prostredia, vo svojich knihách vyzdvihuje morálne hodnoty jednoduchého dedinského človeka. Cenu mesta dostal za celoživotné dielo v oblasti pôdohospodárstva – ovocinárstva a za dlhoročnú záslužnú a prospešnú činnosť v prospech mesta Nová Baňa.

MUDr. Katarína Tužinská - takmer osem mesiacov, tak dlho trval nepredstaviteľný nápor na všeobecných lekárov a pediatrov, ako aj ostatných zamestnancov zdravotníctva počas pandémie. Mnohí lekári a zdravotné sestry vymenili svoju primárnu medicínsku oblasť a odev za nepriedušný overal, respirátor a okuliare. Starali sa výhradne o ľudí s týmto ochorením. Unavení psychicky i fyzicky, s obavami o seba i svojich blízkych. Napriek tomu lekári a zdravotníci zostávali celé mesiace v ambulanciách a covidových oddeleniach. Pani MUDr. Katarína Tužinská pôsobila nielen vo svojej pediatrickej ambulancii, ale zastupovala aj Slovenskú lekársku komoru v Krízovom štábe mesta Nová Baňa, kde sa veľmi aktívne zapájala a dohliadala na dodržiavanie opatrení schválených Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave. Cenu mesta Nová Baňa za neúnavnú a obetavú starostlivosť o pacientov a obyvateľov mesta Nová Baňa počas pandémie COVID – 19.

Udelilo sa aj čestné občianstvo mesta Nová Baňa MUDr. Gejzovi Bočovi in memoriam, ktoré prevzal jeho syn MUDr. Marian Boča.

MUDr. Gejza Boča - zriadil jednu z prvých pôrodníc na Slovensku. Zriadením pôrodnice sa výrazne zlepšila starostlivosť o rodiace ženy, znížila sa materská aj novorodenecká úmrtnosť. Z pozície vedúceho zdravotného odboru KNV v Banskej Bystrici presadil výstavbu novej nemocnice s poliklinikou v Novej Bani. Nemocnica začala svoju prevádzku od roku 1960 s dvomi oddeleniami - gynekologicko–pôrodníckym a chirurgickým oddelením. Aj keď táto nemocnica pred časom zanikla, jej prínos treba hodnotiť ako trvalý a viacgeneračný. Udelenie čestného občianstva mesta Nová Baňa získal za prínos za zdravie a dostupnosť zdravotnej starostlivosti obyvateľom mesta.


Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.