Aktuality

Televízne reportáže zo Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa

22. 4. 2024
Oznamy

Mesto Nová Baňa dáva do pozornosti reportáže zo Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa, ktoré boli odvysielané v Televíznych noviná...

Stavanie mája 30. apríla 2024

22. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 o 15.30 hod. na Námestí slobody v Novej Bani. V sp......

Stavanie mája na Gápli dňa 30. apríla 2024

22. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vrškári a mesto Nová Baňa Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája dňa 30. apríla 2024 na Gápli o 16:30 hod. O dobrú náladu sa pos......

Daň za stavebný pozemok (UPOZORNENIE)

20. 12. 2022 Oznamy

Daň za stavebný pozemok sa vyrubuje na parcelu, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie a jej veľkosť zodpovedá výmere parcely zapísanej na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností.
V prípade, že v žiadosti pre vydanie stavebného povolenia nie je vyčlenená samostatná parcela klasifikovaná ako stavebný pozemok je vyrubená daň za celú veľkosť parcely.

Po kolaudácii stavby sa zmení klasifikácia na zastavaná plocha a nádvorie, čo zodpovedá parcele pod domom a zvyšná časť parcely bude zdanená podľa druhu pozemku zapísaného v katastri.

Odporúčanie: 
Pre zodpovedajúcu úhradu dane za stavebný pozemok sa odporúča pred podaním žiadosti na stavebné povolenie geodetickým zameraním vyčleniť samostatnú parcelu určenú na zastavenie o zodpovedajúcej výmere.

Poznámka:
Vyčlenením samostatnej parcely na zastavanie sa predíde zdaneniu celej výmery parcely v sadzbe za stavebný pozemok. 

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.