Aktuality

DS MÚZa Nová Baňa a ich STRANA LÁSKY opäť v kine VATRA

7. 6. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

DS MÚZa Nová Baňa a ich STRANA LÁSKY opäť v kine VATRA.Mesto Nová Baňa a DS MÚZa Nová Baňa vás pozývajú na divadelné predstavenie ......

Začni leto s nami - MDD

7. 6. 2023
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Začni leto s nami V sobotu 3. júna 2023 pripravili Knauf Insulation, s. r. o. a mesto Nová Baňa celodenné podujatie pri príleži......

Hlasitá skúška elektronických sirén

7. 6. 2023
Nová Baňa Oznamy

Dňa 9.6.2023 bude vykonaná hlasitá skúška elektronických sirén, skúšku vykoná Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného syst......

Údržba vodného toku Zajačí potok

8. 3. 2023 Oznamy

Mesto Nová Baňa požiadalo v apríli 2021 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Banská Bystrica, Správa povodia horného Hrona (SVP, š.p.) o vykonanie údržby a opravy poškodeného koryta vodného toku - Zajačí potok (Prírodná ulica), z dôvodu jeho havarijného stavu. SVP, š.p. posúdilo žiadosť mesta kladne.

Vo februári 2023 pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. začali vykonávať v uvedenej lokalite údržbu vodného toku, a to čistením náletových drevín z koryta potoka, aby zabezpečili plynulý odtok vody a tým protipovodňovú ochranu obyvateľov. V týchto dňoch sú naďalej práce realizované v danom úseku potoka.

Požiadavku mesta na opravu poškodenej kamennej regulácie SVP, š.p. eviduje a žiada občanov o trpezlivosť k termínu realizácie opráv z dôvodu kapacitných a finančných možností, ako aj momentálneho riešenia vo vysporiadaní správy vodného toku.

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.