Aktuality

Mesto Nová Baňa vás srdečne pozýva na prvé tohtoročné letné kino v amfiteátri Tajch.

13. 7. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás srdečne pozýva na prvé tohtoročné letné kino v amfiteátri Tajch. Už 14. júla 2024 o 21.00 hod. sa môžete te......

Letné autobusy v Banskobystrickom kraji prispejú k sezóne plnej zážitkov

10. 7. 2024
Nová Baňa Oznamy

Cyklobusy, tourbusy a špeciálne cestné vláčiky zavezú aj túto letnú sezónu návštevníkov Banskobystrického kraja za rôznymi zážitka......

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Nábrežná 2, Nová Baňa (2024)

10. 7. 2024
Oznamy

Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, Nová Baňa podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a ško......

Výskyt afrického moru ošípaných u diviakov - upozornenie

20. 6. 2024 Oznamy

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom, z dôvodu informovanosti chovateľov ošípaných, Vám predkladá informáciu o potvrdení posledného prípadu výskytu nákazy afrického moru ošípaných ( ďalej len AMO) dňa 19.6.2024 u uhynutého diviaka v katastri Dolné Hámre.

Vírus AMO je prítomný u diviačej zveri v okrese Banská Štiavnica a Žarnovica a postupuje i po území okresu Žiar nad Hronom. Diviačia zver je tak reálnym zdrojom nákazy a bezprostredne ohrozuje chovy domácej ošípanej. Všetkým registrovaným chovateľom domácej ošípanej v okrese
Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom boli doručené nariadené opatrenia na ochranu pred zavlečením AMO do ich chovov.

Tieto opatrenia majú ochrániť chovy domácej ošípanej pred zavlečením a ochorením nákazou AMO, pokiaľ ich budú majitelia realizovať. Nápomocným pri ochrane zavlečenia AMO do chovov ošípaných je i obmedzenie vstupu do poľovných revírov ( lesov, lúk). Široká verejnosť môže byt' týmto spôsobom nápomocná pri vzdorovaní nákaze.

Chov domácej ošípanej bez registrovania farmy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Slovenskej republiky je porušením zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení. Postup pri registrácii farmy v prípade žiadosti bude poskytnutý každému záujemcovi.

Vážení chovatelia, diviačia zver a AMO je každodennou reálnou hrozbou pre Vaše ošípané. Ochrana Vašich ošípaných pred AMO je na Vašej zodpovednosti. Doporučujeme zvážiť domácu zakáľačku Vami chovaných ošípaných, ako preventívny nástroj na zamedzenie vzniku nákazy
AMO. Vhodné by bolo prerušiť chov ošípaných do doby pokiaľ sa vlna nákazy AMO nezastaví a infekčný tlak z diviačej populácie neklesne na bezpečnejšiu mieru.

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.