Aktuality

Stavanie mája 30. apríla 2024

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Mesto Nová Baňa vás pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 o 15.30 hod. na Námestí slobody v Novej Bani. V sp......

Stavanie mája na Gápli dňa 30. apríla 2024

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Vrškári a mesto Nová Baňa Vás srdečne pozývajú na Stavanie mája dňa 30. apríla 2024 na Gápli o 16:30 hod. O dobrú náladu sa po......

Pochod za život

19. 4. 2024
Kultúra Nová Baňa Oznamy

Obec Rudno nad Hronom ako spoluorganizátor podujatia pozýva všetkých, ktorí majú radi pohyb a turistiku na 2. ročník „Pochodu za ž...

Zápis detí do materskej školy rok 2022/23

20. 4. 2022 Oznamy

Photo: pexels.comOznamujem Vám, že zápis detí do MŠ Nábrežná a Elokovaných tried Štúrova a Kolibská cesta bude v dňoch:

2. mája až 6. mája 2022  v čase od 7:30 h. – 13:00 h.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

  • osobne, s dodržaním platných epidemiologických opatrení na jednotlivých pracoviskách,
  • poštou, na adresu: Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa,
  • e-mailom, naskenovaním tlačiva a zaslaním na msvstup@nbsiet.sk,
  • podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom elektronického podania do elektronickej schránky materskej školy
  • vhodiť do poštovej schránky materskej školy a elokovaných tried.
  • Písomná žiadosť musí byť riadne vyplnená, podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami, potvrdená všeobecným lekárom pre deti a dorast s vyznačením údajov o očkovaní.
  • Tlačivo – žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie- si zákonní zástupcovia, môžu prevziať na jednotlivých pracoviskách v hore uvedených dňoch a čase, s dodržaním aktuálnych epidemiologických opatrení, alebo stiahnuť na internetovej stránke www.msnovabana.sk v časti -dokumenty-

Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ

Zatvoriť
Pridajte si Novú Baňu na plochu

Pre inštaláciu do vášho iPhone stlačte ikonu (share / zdieľať) a zvolte položku Add to homescreen / Pridat na plochu

Pridajte si Novú Baňu na plochu

Nainštalujte si web stránku Nová Baňa ako aplikáciu pre rýchly prístup k informáciám.